Medikal kürtaj sonrası ultrasona girmenize gerek var mı?

Eğer  vücudunuz komplikasyon belirtisi göstermediyse, medikal kürtaj sonrası ultrasona girmenize gerek yoktur.

Özellikle kürtajın gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin olamadığınız durumlarda, medikal kürtajdan birkaç gün sonra bile ultrasona girmiş olmak gebeliğin sonlanıp sonlanmadığını belirlemenizi sağlar. İlaçların kullanımından 3-4 hafta sonra idrarla evde gebelik testi de yapabilirsiniz. Eğer idrar gebelik testini 3 haftadan önce yaparsanız, test kadının gebe olduğuna dair aldatıcı sonuçlar verebilir, bunun sebebi vücuttaki hormonların varlığının hala korunmasıdır.

Düşük gibi, medikal kürtaj da, zaman alan bir süreçtir, vücudun uterüsteki tüm dokuları atması ve kendini onlardan arındırması haftalar alabilir. Bu normaldir. Şayet isterseniz, gebeliğin sonlandığını en kısa zamanda onaylamak için ilaçların kullanımından 10 gün sonra ultrasona girebilirsiniz. Gebelik sonlanmış olsa da, belli bir süre boyunca birçok kadının uterüstünde doku ve kan varlığını korur. Eğer karında şiddetli ağrı, devam eden ateş, kokulu vajinal akıntı gibi herhangi bir komplikasyon belirtisi gözlemlemiyorsanız, doktor tavsiye etse bile, D&C(Diletasyon ve Kürtaj) gibi cerrahi bir müdahaleye gerek yoktur.

Kürtaj/Vakum aspirasyon nedir ve medikal kürtaj sonrası gerekli midir?

Daha bilimsel bilgi:

Araştırmalara göre, tamamlanmamış kürtajın daha doğru bir teşhisi için, ultrason sonuçlarının komplikasyon göstermiş ve göstermemiş kürtaj durumlarındaki benzerliği sebebiyle, bu sonuçların klinik muayene eşliğinde(aşırı kanama, şiddetli ve kalıcı ağrı,ateşlenme ve/veya anormal vajinal akıntı gibi komplikasyon belirtileri) değerlendirilmesini öngörmüştür.69 

linik olarak iyi hisseden ancak ultrason muayanesi sonucu kürtaj sonrası uterüsünde kalıntılar olan kadın için uterüsün cerrahi olarak temizlenmesi (kürtaj/vakum aspirasyon) gerekli değildir.Devam eden gebelikler dışında diğer hemen hemen tüm vakalar için, bir sonraki adet döngüsünü beklemek çoğunlukla yeterli olacaktır. 70  Araştırmalara göre, medikal kürtajdan bir hafta kadar sonra komplikasyon yaşamamış ilk trimester için medikal kürtaj gerçekleştiren kadınların yaklaşık %77'sinin uterüsünde hala kalan doku ve kan gözleneceğini göstermiştir.71 Genel olarak bakıldığında, ilk trimester medikal kürtajlarının yalnızca %3'ünde kalan gebelik(tamamlanmamış kürtaj) kalıntıları sebebiyle komplikasyonlar oluşmuştur. Her ne kadar ultrason uterüste endometrikal kalınlık ve artan hacim gözlemlese de, bu bir komplikasyon olduğunu veya tıbbi bir müdahaleye gerek duyulduğunu göstermez.72