Medikal kürtaj yaparken neden bir hastahaneye veya ilk yardım merkezine 60 dakikalık uzaklıkta olmalısınız?

Fazla kan kaybı riskine karşın, bir hastahaneye 1 saatlik mesafede olmak kesinlikle gereklidir. Bu durum bir kadın düşük veya doğum yaptığında da geçerlidir. Medikal kürtaj yapmak için kentsel bir bölgede yaşamanıza gerek yoktur. İnternet servisinin sağlandığı hemen hemen tüm bölgeler basit de olsa yakın bir ilk yardım merkezine sahiptir. Hastahaneler ve ilk yardım merkezleri, temel tıbbi ekipman ve personele sahip olmalıdır. Bu ekipman ve uzmanlık, bir kadının doğum veya düşük yapması durumunda gerekenle aynıdır.

Daha bilimsel bilgi:

Medikal kürtaj, komplikasyon ve metodolojik hata yaşayan kadınlar için gösterilecek tedavi koşulları mevcut olduğu sürece, oldukça basit imkanlarla bile gerçekleştirilebilir. Bu tarz komplikasyonların tedavisinde kullanılacak teknikler ani düşük durumunda kullanılacak tekniklerle aynıdır. Bu sebeple, kurulu cerrahi kürtaj koşulları, medikal kürtaj gerçekleştirmekte aranan önkoşullardan değildir.6   “Tam bir cerrahi kürtaj servisi, medikal kürtaj için şart değildir; fakat gerekebileceği göz önünde bulundurularak vakum kürtaj imkanı ulaşılabilir olmalıdır.”4  Vakum kürtaj, vakum aspiratör kullanılarak elektriksiz de yapılabilir. Bu sebeple, elektrik komplikasyon yaşayan bir kadına yardım etmek için elzem değildir.