แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ

อัพโหลดรูปขงคุณเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ยุติข้อห้ามเกี่ยวกับการทำแท้ง และสนับสนุนผู้หญิงทั่วโลก
(คุณสามารถเขียนเล่าประสบการณ์อย่างเดียวโดยไม่ต้องอัพโหลดรูปก็ได้)