Women on Web สนับสนุนความยุติธรรมและคุณภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นอัตราการบริจาคจึงขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

Women on Web สนับสนุนความยุติธรรมและคุณภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นอัตราการบริจาคจึงขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

Women on Web เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร เราช่วยผู้หญิงในหลายๆประเทศทั่วโลกที่มาจากสภาพเศษฐกิจและสังคมที่ต่างกันไป ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นผู้คนจะมีรายได้และค่าครองชีพที่แตกต่างกันออกไป (เรียกว่า กำลังซื้อท้องถิ่น) ข้อมูลในส่วนนี้สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเว็ปไซต์ที่มีชื่อว่า Numbeo.com เราได้ทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ในทุกๆประเทศและลดอัตตราการบริจาคจาก 90 ยูโร มาเป็น 70 ยูโรในประเทศที่มีกำลังซื้อท้องถิ่นน้อยกว่า 70 ยูโรตามข้อมูลอ้างอิงในเว็ปไซต์ Numbeo คุณสามารถเข้าไปด้านล่างนี้เพื่อตรวจเช็คอัตราค่าบริจาคของประเทศที่คุณอยู่ หากคุณไม่สามารถหาประเทศของคุณ โปรดดูที่ LPP (Local Purchasing Power)ในเว็ปไซต์ Numbeo หรือ อีเมล์มาหาเรา

โปรดทำการบริจาคเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณแต่ไม่มีเงินพอที่จะบริจาค

 

 

 

Countriesdonation
Afghanistan70
Algeria70
Angola70
Argentina80
Bahamas70
Bahrain80
Benin70
Bermuda90
Bolivia70
Botswana70
Brazil70
Brunei80
Burkina Faso70
Burundi70
Cambodia70
Cameroon70
Central african republic70
Chad70
Chile80
Colombia70
Congo, The Democratic Republic of the70
Costa Rica70
Cote d'Ivoire70
Dominica70
Dominican Republic70
Ecuador70
Egypt70
El Salvador70
Ethiopia70
Gabon70
Gambia70
Ghana70
Guatemala70
Honduras80
Hong Kong90
Hungary90
Indonesia70
Iran70
Iraq70
Ireland90
Jamaica70
Japan90
Jordan90
Kenya70
Korea, South90
Kuwait90
Lebanon80
Liberia70
Lybia70
Madagascar70
Malawi70
Malaysia90
Mali70
Malta90
Mexico80
Morocco70
Mozambique70
Myanmar70
Namibia70
New Zealand90
Nicaragua70
Niger70
Nigeria70
Northern Ireland (UK)90
Oman90
Pakistan70
Panama70
Papua New Guinea70
Paraguay70
Peru70
Philippines70
Poland80
Qatar90
Rwanda70
Saudi Arabia90
Senegal70
Sierra Leone70
Singapore90
Somalia70
South Africa90
South Sudan90
Sudan70
Syria70
Tanzania80
Thailand70
Tunesia70
Turkey80
Uganda70
United Arab Emirates90
Venezuela70
Yemen70
Zambia70
Zimbabwe70