จะหาบริการทำแท้งด้วยยาอย่างปลอดภัยได้ที่ไหน

บริการออนไลน์เพื่อช่วยการทำแท้งด้วยยาช่วยผู้หญิงทั่วโลกในการเข้าถึงบริการใช้ยาทำแท้งอย่างปลอดภัย (ด้วยไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล) เพื่อไม่ให้ผู้หญิงต้องเสียชีวิตเพราะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ในเว็บไซต์นี้ เราจะติดต่อคุณให้พบกับคุณหมอที่มีใบประกอบโรคศิลป์ ซึ่งสามารถสั่งยาเพื่อทำแท้งให้คุณได้ หลังจากที่คุณได้กรอกแบบฟอร์มรับคำแนะนำออนไลน์ และถ้าคุณไม่มีอาการที่บ่งชี้ว่าไม่สามารถใช้ยานี้ได้ ยาสำหรับทำแท้ง (ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล) จะส่งถูกส่งถึงคุณตามที่อยู่ที่ให้ไว้ การทำแท่งด้วยยาสามารถทำได้อย่างปลอดภัยที่บ้านของคุณเอง ถ้าคุณมีข้อมูลดีพอและสามารถไปถึงสถานพยาบาลในกรณีเกิดอาการแทรกซ้อนฉุกเฉินรุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก