วิธีการทำแท้ง ในคลินิคหรือโรงพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ