ความรู้สึกเกี่ยวกับการทำแท้ง อับอาย

ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวการทำแท้งด้วยคีย์เวิร์ดนี้

188 ความรู้สึกเกี่ยวกับการทำแท้ง อับอาย

Won’t be named Won’t be named

I had an abortion a week after my twenty second birthday, I was five and a half…

Bel

Tak, miałam aborcję

Lilian Godfrey

I had an abortion twice this year. One was around August, and the second today…

Aisling

Minor blip overcome thanks to Women on Web

Alyssa

Aborsi adalah satu satunya pilihan terberat yang aku putuskan. Ga mungkin untuk…

Carolina

Tenía 19 años. Estaba en una relación. Al mes de ponernos de novios me contó…

Maiara Rejane

Não havia outra alternativa.
Dia 02 de Julho, voltava de uma festa, havia bebido…

S.M.J

Nunca imaginei que precisaria passar por isso

Jo

I'm in a loving relationship and it wasn't too long ago when I found out I was…

Nahir

Hice lo mejor que pude.

P

...Lo quería pero no podía