Čo sa stane ak podstúpite potrat pomocou tabletky po prvých 12 týždňov?

Potrat pomocou tabletky sa preukázal ako účinný počas prvého trimestra (12 týždňov) a je taktiež úspešne používaný počas druhého trimestra.

Potrat pomocou tabletky je osvedčený, účinný a bezpečný do 12 týždňov tehotenstva.

Aj ak ste tehotná dlhšie ako 12 týždňov a podstúpite potrat pomocou tabletky, tabletky budú účinné a vyvolajú potrat. Riziko komplikácií však stúpa a je pravdepodobnejšie, že bude potrebné, aby ste dostali lekársku starostlivosť od doktora alebo licencovaného zdravotného personálu po vykonaní potratu (Pozri tabuľku nižšie pre zoznam komplikácií, aby ste správne zhodnotili riziko). Tým pádom pokiaľ užijete tabletky po 12 týždňoch, vrelo odporúčame, aby ste sa uistili, že ste v blízkosti zdravotníckeho zariadenia – napríklad v čakárni nemocnice alebo na mieste veľmi blízko nemocnice.

Potrat pomocou tabletky vyvolá rovnaké pocity ako spontánny potrat a nie sú žiadne vážne rozdiely medzi potratom pomocou tabletky a spontánnym potratom. Symptómy a liečba sú rovnaké. Ak žijete v krajine, kde je potrat nelegálny a potrebujete rýchlu zdravotnú starostlivosť v nemocnici, je dôležité povedať, že ste mali spontánny potrat, pretože v niektorých krajinách môžete byť súdená za podstúpenie potratu pomocou tabletky. Prosím, uvedomte si, že stratíte veľa tkaniva a krvi, ale taktiež plod (veľkosť závisí od dĺžky trvania tehotenstva), ktorý je rozoznateľný; môže byť znepokojujúce ho vidieť.

Potrat pomocou tabletky po 12 týždňoch tehotenstva je vždy bezpečnejšia metóda ako nebezpečné spôsoby na vyvolanie potratu, ako vkladanie ostrých predmetov do krčka maternice, prehltnutie toxických chemikálií ako bielidlo, alebo spôsobenie úrazu udieraním do brucha. Nikdy by ste nemali využívať tieto nebezpečné metódy!

Viac informácií:

Čím dlhšie trvá tehotenstvo, tým vyššie je riziko komplikácií počas potratu pomocou tabletky. Podľa štúdie od Hamoda a kol. „Potrat pomocou tabletky od 64 do 91 dní trvania tehotenstva: prehľad 483 nasledujúcich prípadov“, ktorú publikovali v žurnály American Journal of Obstetrics and Gynecology, percento ľudí, ktorí potrebujú ďalšiu lekársku starostlivosť podľa dĺžky trvania tehotenstva je nasledujúce:

Dĺžka tehotenstva

% potreby ďalšej lekárskej starostlivosti

0- 49 dní (0-7 týždňov)

<2 %

40-63 dní (7-9 týždňov)

2.5%

64-70 dní (9-10 týždňov)

2.7%

71-77 dní (10-11 týždňov)

3.3%

77-84 dní (11-12 týždňov)

5.1%

85-91 dní (12-13 týždňov)

8%

 

Lekárska starostlivosť pri komplikáciách pozostáva z liečiv, pohotovostnej kyretáže či vákuového odsávania pri pretrvávajúcom tehotenstva alebo neúspešnom potrate.

Pri tehotenstvách od 64 do 93 dní (9 až 13 týždňov), 0,4 % žien môže potrebovať pohotovostnú kyretáž pre krvácanie.

Dokonca pri tehotenstvách dlhších ako 13 týždňov, iba 8,1 % žien potrebuje chirurgický zákrok z dôvodu pretrvávajúceho tehotenstva alebo neúspešného potratu.

Bez prístupu k legálnym a bezpečným potratovým službám alebo k asistenčným potratovým službám ako Women on Web je pravdepodobné, že jednotlivkyne sa uchýlia k rôznym nebezpečným metódam na vyvolanie potratu. Tieto metódy sú v každom prípade omnoho nebezpečnejšie ako potrat pomocou tabletky!