Čo je to potrat pomocou tabletiek?

Potrat pomocou tabletiek je bezzákrokové ukončenie tehotenstva. Najbezpečnejšia a najúčinnejšia metóda potratu pomocou tabletky vyžaduje užitie dvoch rôznych tabletiek. Tieto liečivá, zvané mifepriston a misoprostol, vyvolajú spontánne vylúčenie tehotenského plodu z maternice. Mifepriston zamedzí produkciu hormónu progesterón, ktorý je potrebný na pretrvávajúce tehotenstvo. Bez tohto hormónu sa oplodnené vajíčko začne uvoľňovať zo steny maternice a maternica sa stiahne. Misoprostol zosilní sťahovanie maternice a pomôže vylúčiť tehotenský plod z maternice.

Mifepriston a misoprostol sú uvedené na Modelovom zozname základných liekov, ktorý vydala Svetová zdravotnícka organizácia.

Potrat pomocou tabletky mifepristonom a misoprostolom je vysoko účinný a bezpečný. Účinky zahŕňajú kŕče a dlhšie krvácanie podobné menštruácii. Bežné vedľajšie účinky sú nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie dokážu jednotlivkyne podstúpiť potrat samostatne do 12 týždňov tehotenstva.