Sú potratové tabletky bezpečné?

Potrat pomocou tabletky počas prvého trimestra (12 týždňov) je účinný na >98%. Zahŕňa bezpečnú procedúru, ktorá so sebou nesie málo rizík komplikácií. Tieto riziká sú rovnaké ako pri prirodzenom potrate a sú ľahko liečiteľné u doktora. Ďalšia lekárska starostlivosť zahŕňa vákuové odsávanie (kyretáž) alebo ďalšie liečivá v prípade pretrvávajúceho tehotenstva či neúspešnom potrate.

Potrat pomocou tabletky je bezpečnejší ako pôrod či užívanie antibiotík, penicilínu alebo Viagry. V krajinách, kde je pôrod bezpečný, 1 žena z 15 000 zomrie počas pôrodu. Riziko smrteľnej anafylaxie po užití penicilínu je odhadované na približne 1 zo 100 000. Miera úmrtnosti po užití liekov na erektilnú dysfunkciu, vrátane Viagry, je približne 4 zo 100 000.

Mortalita pri potrate pomocou tabletky je nižšia ako 1 z 100 000.

Potrat pomocou tabletky s mifepristonom a misoprostolom sa používa vo väčšine európskych krajín. Iba vo Francúzsku bolo vykonaných viac ako 2 000 000 potratov pomocou mifepristonu a misoprostolu od roku 1992 a z toho ani jedno úmrtie. Mifepriston a misoprostol sú uvedené na Modelovom zozname základných liekov, ktorý vydala Svetová zdravotnícka organizácia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môžu jednotlivkyne bezpečne a účinne podstúpiť potrat u seba doma do 12 týždňov tehotenstva bez priamej pomoci zdravotníckeho personálu. Smernica Svetovej zdravotníckej organizácie o samoliečebných zákrokoch v časti o samostatnom podstúpení potratu pomocou tabletiek (WHO Guidelines on Self-Care Interventions: Self-Management of Medical Abortion) naznačuje, že „Samostatné podstúpenie potratu môže byť atraktívne z viacerých praktických dôvodov vrátane nižšej ceny, jednoduchosti plánovania, zníženej potreby cestovania, možnosti predísť stigmatizácii ako aj rýchlejšie ukončenie tehotenstva. Jednotlivkyne si taktiež cenia pocit kontroly nad priebehom potratu a zvýšené pohodlie či podporu.“