Prečo sú potratové služby potrebné?

Bezpečné potratové služby chránia život a zdravie jednotlivkýň v prípade nechceného tehotenstva. Naše potratové služby vkladajú dôveru do tehotných žien, aby boli informované pri rozhodovaní sa o svojom tele.

Svetová zdravotnícka organizácia vedie záznamy o číslach potratov vo svete. Prečítajte si o posledných novinkách.

Women on Web pracuje na tom, aby sme pomohli jednotlivkyniam dosiahnuť zdravie ako ho definuje Svetová zdravotnícka organizácia: „Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby alebo invalidity.“

Prístup k potratu je ľudské právo, základná zdravotná starostlivosť a potratové tabletky sú na zozname základných liečiv podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.