Budete môcť otehotnieť a mať deti aj po potrate pomocou tabletky?

Môžete otehotnieť aj potom, ako podstúpite potrat.V skutočnosti, pokiaľ momentálne nechcete otehotnieť, je dôležité začať používať antikoncepciu akonáhle začnete byť znovu sexuálne aktívna.

Potrat pomocou tabletky a spontánny potrat so sebou nesú rovnaké zdravotné riziká. Keďže ste viac pripravená pri potrate pomocou tabletky, viac sa sústredíte na prevenciu a liečbu komplikácií v prípade núdze. Spontánny potrat sa väčšinou deje nečakane a môže nastať v akejkoľvek situácií.

Viac informácií:

Výskum naznačuje, že ak žena-prvorodička podstúpi skorý potrat pomocou tabletky pomocou mifepristonu a misoprostolu, nespôsobí to problémy počas chceného tehotenstva v budúcnosti.

Umelo vyvolaný potrat nemá vplyv na reprodukčné schopnosti pacienta. Predčasný pôrod, neplodnosť, mimomaternicové tehotenstvo, spontánny potrat ani nepriaznivé následky tehotenstva sa nevyskytujú častejšie po potrate pomocou tabletky.