Pri koľkých týždňoch trvania tehotenstva je možné podstúpiť potrat pomocou tabletky?

Potrat pomocou tabletky je možný do 12. týždňa tehotenstva.

Viac informácií:

Potrat pomocou tabletky je preukázateľne účinný počas prvého trimestra (12 týždňov) a vykonáva sa úspešne aj počas druhého trimestra. Svetová zdravotnícka organizácia podporuje samostatné podstúpenie potratu pomocou tabletky do 12. týždňa tehotenstva. Potrat pomocou tabletky počas druhého trimestra je považovaný za vysoko účinný a môžete ho podstúpiť bezpečne v zdravotníckom zariadení alebo v nemocnici.