Prečo by ste sa mali nachádzať bližšie ako 60 minút od nemocnice alebo centra prvej pomoci počas potratu?

Je absolútne nevyhnutné nachádzať sa najďalej 60 minút od pomoci v prípade, že stratíte priveľa krvi. To platí aj v prípade, že osoba si prejde spontánnym potratom alebo pôrodom. Nie je nevyhnutné, aby ste žili v meste, ak chcete podstúpiť potrat pomocou tabletky. Takmer všetky oblasti s prístupom na internet majú v blízkosti centrum základnej zdravotnej pomoci.

Všetky nemocnice a centrá prvej pomoci majú základné lekárske vybavenie a personál. Toto vybavenie a odbornosť je dostatočná pre starostlivosť o jednotlivkyne, ktoré zažívajú komplikácie spojené s potratom alebo pôrodom.

Viac informácií:

Potrat pomocou tabletky môžete bezpečne podstúpiť v najjednoduchších prostrediach, pokiaľ máte dostupnú záložnú lekársku starostlivosť v prípade potreby liečby pri komplikáciách alebo zlyhaní metódy. Nakoľko potrat pomocou tabletky je podobný spontánnemu potratu, spôsob liečenia oboch prípadov je podobný. Dostupnosť plnohodnotnej služby chirurgického potratu nie je potrebná pre podstúpenie potratu pomocou tabletky, mali by ste však mať dostupnú službu vákuového odsávania v prípade potreby. Vákuové odsávanie môže byť vykonané v prostredí bez elektriny manuálne.