Čo je to kontraindikácia a ako zistíte, že ju mate?

Kontraindikácie sú ochorenia alebo situácie, ktoré vám môžu znemožniť bezpečné užitie mifepristonu a misoprostolu. Väčšinou ide o ochorenia, o ktorých už sama viete.

Online prehliadka týchto kontraindikácií je veľmi podobná postupu osobnej prehliadky pri pacientovej návšteve u doktora. Doktor zväčša zistí prítomnosť kontraindikácií pomocou otázok, ktoré kladie pacientovi, aby zistil, či má niektoré z týchto ochorení.

Je možné, že si nie ste vedomá toho, či ste alergická na niektoré z liečiv, ale alergické reakcie na tieto liečivá sú zriedkavé (0,008%) a veľmi slabé (urtikárie).

Viac informácií:

Zvyčajne ste si vedomí, že máte kontraindikácie, ako hemoragické choroby, chronické zlyhanie nadobličiek, či podstupujete dlhodobú terapiu kortikosteroidmi, alebo či máte alergiu na mifepriston, misoprostol, či iný druh prostaglandínu. Alergické reakcie na tieto lieky sú zväčša zriedkavé. V štúdii, ktorá zaznamenala 80 000 žien, ktoré užili kombináciu mifepristonu a misoprostolu, 6 žien (0,008%) malo slabé alergické reakcie (urtikárie) po užití mifepristonu Všetky ženy podstúpili liečbu orálnymi antihistaminikami a užili misoprostol bez ďalších problémov.

Kontraindikácie na kombináciu mifepristonu a misoprostolu, okrem dĺžky tehotenstva, sú zriedkavé. Väčšinou sú uvedené v anamnéze a tak bývajú pacientom známe.