Ako viete, či máte postpotratovú infekciu?

Infekcie po potrate pomocou tabletky sú veľmi zriedkavé. Ak cítite slabosť, nevoľnosť, zvracanie, hnačku, horúčku dlhšiu ako 24 hodín alebo vyššiu ako 38 °C, bolesť v oblasti brucha, zvýšenú citlivosť v oblasti brucha, silnejšie krvácanie alebo krvácanie, ktoré trvá dlhšie ako by malo, alebo ak máte nepríjemne zapáchajúci vaginálny výtok, môžete mať infekciu a mali by ste ihneď vyhľadať lekársku starostlivosť alebo pomoc. Infekciu je možné liečiť antibiotikami.

Horúčka, ktorá začne krátko po užití misoprostolu a trvá kratšie ako 24 hodín a je nižšia ako 38 °C je bežný vedľajší účinok. Ak však horúčka trvá dlhšie ako 24 hodín alebo je vyššia ako 38 °C, mali by ste vyhľadať lekársku starostlivosť.

Riziko infekcie pri pôrode je vyššie ako riziko pri potrate pomocou tabletky.

Viac informácií:

Väčšina štúdií o potrate pomocou tabletky neuvádza prípady infekcie, avšak niektoré spomínajú zriedkavé prípady. Výskum potvrdzuje, že infekcia po potrate pomocou tabletky je zriedkavý jav, ktorý sa vyskytuje pri menej ako 1 % z viac ako 46400 prípadov. To je menej ako početnosť infekcií po chirurgickom potrate alebo pôrode. Desať prípadov infekcie bolo zaznamenaných z celkového počtu 80 000 žien, ktoré podstúpili potrat pomocou tabletky užitím mifepristonu v Spojených štátoch.

Najčastejší druh infekcie nastávajúcej po potrate je endometritída, čo je infekcia nachádzajúca sa na stenách maternice a genitáliách. Môže to znamenať infekciu reprodukčných orgánov a močových ciest. Sepsa clostridium sordellii je ďalší druh postpotratovej infekcie, ktorá je mimoriadne zriedkavá. Clostridium sordellii môže spôsobovať smrteľné infekcie u žien čerstvo po pôrode. Nie je to infekcia, ktorá sa týka iba žien po potrate pomocou tabletky. Clostridium sordellii sa prejavuje nezvyčajnými a rozoznateľnými príznakmi a symptómami, ktoré sú s týmito infekciami spojené – neprítomná horúčka napriek prítomnosti refrakčnej hypotenzie, hemokoncentrácie, efúzia vo viacerých seróznych dutinách a vážna leukocytóza.