Čo je to úspešný potrat a ako zistíte, či aj ten váš bol úspešný?

Potrat pomocou tabletky je úspešný, keď sa tehotenský plod prestane vyvíjať a nie je potrebná žiadna ďalšia lekárska starostlivosť. Výskum ukázal, že 99,5 % žien, ktoré podstúpia potrat pomocou tabletky počas prvých 9 týždňov tehotenstva s mifepristonom a misoprostolom, si prejde potratom, ktorý tehotenstvo ukončí. Iba 3 % žien potrebujú ďalšiu lekársku starostlivosť. V 97 % prípadov potratov pomocou tabletky ženské telá vylúčia všetky zvyšky prirodzene a bez akéhokoľvek lekárskeho zásahu. Je dôležité, aby ste chápali, že potrat má postupný priebeh. Trvá to nejakú dobu, kým sa maternica vyprázdni a potrat úspešne prebehne. Je normálne, ak krvácanie a zrazeniny pokračujú o 1-3 týždne dlhšie; každé jedno telo je iné.

Ak máte prisilnú bolesť, pridlhé silné krvácanie, abnormálny vaginálny výtok, či horúčku, môže to byť príznak komplikácie a mali by ste vyhľadať lekársku starostlivosť. Mali by ste ísť na ultrazvuk po užití tabletiek, ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či bol potrat úspešný.

Veľa žien vie určiť, či bol potrat úspešný. Pocítia, že príznaky tehotenstva (nevoľnosť, citlivé prsia, potreba močiť) ustupujú alebo sú si vedomé, že už vylúčili embryo. Keď pôjdete na ultrazvuk, uistíte sa, či tabletky, ktoré ste užili, boli účinné a vaše tehotenstvo sa bolo ukončené po pár dňoch od potratu. Skorý ultrazvuk vám povie, či bolo tehotenstvo ukončené, ale je najlepšie počkať 10 dní po užití mifepristonu, kým pôjdete na ultrazvuk, nakoľko iba 23 % tehotenstiev je úplne ukončených po 7 dňoch.

Klasický tehotenský test môžete použiť 3 týždne po užití tabletiek, pretože dovtedy sa ešte môžu vo vašom tele nachádzať tehotenské hormóny a test môže ukázať nedôveryhodný, falošne pozitívny výsledok. Vášmu telu môže trvať niekoľko dní alebo týždňov (až po vašu ďalšiu bežnú menštruáciu), kým vylúči všetko tkanivo a krv. Ultrazvuk ukáže, čo sa ešte v maternici nachádza. Niektorí lekári môžu odporučiť vákuové odsávanie, ale pokiaľ necítite bolesť, horúčku alebo príznaky infekcie, je lepšie počkať a umožniť vášmu telu vyprázdniť sa prirodzene. Chirurgický zákrok je invazívna metóda, ktorá so sebou prináša riziko.

Viac informácií:

Výskum ukázal, že ženy často správne zhodnotia, či ich potrat pomocou tabletky už prebehol úplne alebo nie, obzvlášť pri potrate pomocou mifepristonu. Výskum, ktorý porovnával klinické sledovanie a samostatné zhodnotenie výsledku po potrate pomocou tabletky, preukázal, že samostatné zhodnotenie nebolo menej spoľahlivé ako bežné sledovanie a tak môže ušetriť náklady,