Je náročné samostatne podstúpiť potrat?

Potratová tabletka sa užíva jednoducho a môžete ju užiť v súkromí svojho domova. Náš tím vás bude sprevádzať počas celého priebehu potratu.

Na bezpečný potrat pomocou tabletky nie je potrebné byť v nemocnici alebo v prítomnosti lekárskej služby prvej pomoci. Potratová tabletka sa užíva jednoducho a môžete ju užiť v súkromí svojho domova. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie dokážu jednotlivkyne podstúpiť potrat samostatne do 12 týždňov tehotenstva bez pomoci zdravotníckeho personálu.

Užitie mifepristonu a misoprostolu nie je o nič komplikovanejšie ako užívanie iných liečiv. Obdržíte podrobné inštrukcie o užívaní tabletiek a o tom, čo čakať, kedy navštíviť aprobovaného lekára v prípade akýchkoľvek komplikácií. Ak máte akékoľvek otázky o ktorejkoľvek časti procesu, môžete kontaktovať náš asistenčný personál na info@womenonweb.org. Náš asistenčný personál vám do 24 hodín odpovie.

Potrat pomocou tabletky je podobný spontánnemu potratu a môžete ho podstúpiť v bezpečí domova. Priebeh je veľmi podobný a účinky sú rovnaké ako tie v prípade spontánneho potratu. 30 % všetkých tehotenstiev skončia spontánnym potratom, väčšina z nich neprebehne v nemocnici. Väčšina ľudí sa vysporiada s potratom samostatne a vyhľadávajú lekársku starostlivosť iba v prípade komplikácií, ako dlhotrvajúce silné krvácanie alebo horúčka.

Potrat pomocou tabletky je vysoko účinný a bezpečný. Zo 100 ľudí, ktorí podstúpia potrat pomocou tabletky, 2 až 3 prípady vyhľadajú lekársku starostlivosť. Keď podstúpite potrat pomocou tabletky, uistite sa, že ste tehotná kratšie ako 12 týždňov a že sa nachádzate bližšie ako 1 hodinu od lekárskej služby prvej pomoci.