Je bezpečné podstúpiť potrat pomocou tabletiek ak ste ho už raz podstúpili?

Ženy môžu byť plodné približne 40 rokov. Je možné, že budú potrebovať viac ako jeden potrat z rôznych dôvodov, pretože, napríklad, ich metóda antikoncepcie zlyhá, alebo vôbec nemajú k antikoncepcii prístup. Pri jednej alebo viacerých bezpečných interrupciách sú prítomné podobné riziká spojené s ženským zdravým alebo schopnosťou mať deti, ako pri spontánnom potrate. Nakoľko spontánny potrat väčšinou nastane nečakane a ďalej od lekárskej pomoci, môže so sebou niesť väčšie riziko ako plánovaná interrupcia pomocou tabletky.