Čo je to kyretáž/vákuové odsávanie a je to potrebné po potrate pomocou tabletky?

Vákuové odsávanie, kyretáž, je chirurgický zákrok na odstránenie obsahu maternice. Tento zákrok môže byť nevyhnutný v prípade komplikácií po potrate pomocou tabletky alebo spontánneho potratu.

V niektorých krajinách sú však doktori zvyknutí vykonať chirurgický zákrok aj v prípadoch, kedy nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.

Nepotrebujete vákuové odsávanie ak ultrazvuk ukáže, že v maternici sa stále nachádzajú malé zvyšky (neúspešný potrat) alebo ak trochu krvácate po 3 týždňoch a ZÁROVEŇ nemáte žiadne ťažkosti ako bolesť, horúčka alebo silné krvácanie. Malé zvyšky v maternici môžete vylúčiť po užití ďalšej dávky misoprostolu, alebo môžete jednoducho počkať na ďalšiu bežnú menštruáciu; maternica sa pravdepodobne vyprázdni sama. Pravidelná menštruácia sa vráti 4 až 6 týždňov po potrate pomocou tabletky. Po bežnej menštruácii by ste nemali mať žiadne zvyšné tkanivo v maternici. Ak však máte vážne ťažkosti ako vysoká horúčka, pretrvávajúca silná bolesť a stále silnejúce krvácanie, chirurgický zákrok zvaný vákuové odsávanie môže byť nevyhnutný.

Niektoré zdravotnícke zariadenia stále vykonávajú zákrok zvaný dilatácia a kyretáž alebo výškrab: toto by sa nemalo robiť! Môžete sa spýtať doktora, aký druh zákroku bude vykonávať, lebo malo by sa robiť vákuové odsávanie a nie výškrab, resp. dilatácia a kyretáž (vákuové odsávanie je menej bolestivé a nesie so sebou menšie riziko komplikácií).

Všetky zákroky by mali byť vykonávané v lokálnej alebo celkovej anestézii!

Poznámka: Slovo „kyretáž“ môže znamenať „chirurgické vyprázdnenie maternice“, čo môže byť vykonané vákuovým odsávaním alebo použitím ostrej kyrety. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ostrá kyreta by sa už nemala používať pri potratoch v prvom trimestri (12 týždňov). Keďže toto slovo môže byť mätúce, uprednostňujeme nepoužívať slovo „kyretáž“ s významom „chirurgické vyprázdnenie maternice“, a toto slovo používame iba v prípade, keď „liečba prebieha použitím ostrej kyrety“. Niektorí doktori však stále môžu použiť slovo „kyretáž“, aj keď myslia „vákuové odsávanie“.

Viac informácií:

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „v prípade, že sa osoba cíti dobre, dlhotrvajúce krvácanie ani prítomnosť tkaniva v maternici (spozorované ultrazvukom) nie je indikáciou na chirurgický zákrok. Zvyšné produkty počatia budú vylúčené počas nasledujúceho vaginálneho krvácania. Chirurgické vyprázdnenie maternice môže byť vykonané ak je krvácanie prisilné alebo trvá pridlho, spôsobuje anémiu, alebo je evidentne prítomná infekcia.“

Ak výsledky ultrazvuku spozorujú zvyšky v maternici, ale cítite sa dobre, je lepšie počkať pár týždňov. Ak začnete pozorovať príznaky komplikácií, mali by ste okamžite ísť k doktorovi. Ak podozrievate komplikáciu, prosím, prečítajte si „Ako zistíte, či máte komplikácie, a čo by ste mali robiť?“

V prípade zistených komplikácií, vákuové odsávanie môže byť potrebné. Dilatácia a kyretáž môže byť vykonaná iba v prípade, že vákuové odsávanie nie je dostupné. Vákuové odsávanie je novšia a omnoho bezpečnejšia chirurgická metóda a vždy by ste si ju mali vypýtať ak máte na výber medzi vákuovým odsávaním a výškrabom.