Aborcja farmakologiczna- Komplikacje związane

Jak rozpoznać, że wystąpiły powikłania oraz co należy zrobić w wypadku powikłań?

Jeśli dokonałaś medycznej aborcji podczas pierwszych 10 tygodni ciąży, ryzyko powikłań/komplikacji jest bardzo małe.

Jak rozpoznać, że masz zakażenie poaborcyjne?

Zakażenia na skutek aborcji medycznej zdarzają się rzadko.

Jak rozpoznać, że aborcja nie była całkowita?

Niecałkowita aborcja to aborcja, która powiodła się jedynie częściowo. Ciąża została przerwana, a płód nie rozwija się…

Co to jest łyżeczkowanie lub metoda próżniowa i czy oczyszczenie jamy macicy jest konieczne po aborcji medycznej?

Rozszerzenie szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy jest chirurgiczną metodą oczyszczania jamy macicy. Jest to metoda…

Jak rozpoznać, że ciąża nadal trwa?

Utrzymująca się ciąża to ciąża, która rozwija się nawet po zastosowaniu Mifepristone i Misoprostolu. Oznacza to, że…

Jakie są szanse, że płód będzie rozwijał się nieprawidłowo, jeśli po aborcji ciąża nadal trwa?

Jeśli ciąża nadal rozwija się po zastosowaniu Misoprostolu, wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z wadami płodowymi.