Prawo aborcyjne na świecie

W przybliżeniu 25% ludności na świecie żyje w krajach, gdzie prawa dotyczące aborcji są bardzo ograniczone, głównie w Ameryce

Legalizacja aborcji może zapobiec niepotrzebnemu cierpieniu i śmierci kobiet. Surowe prawo w kwestii aborcji gwałci Prawa Czlowieka opierające sie na porozumieniach Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Populacji i Rozwoju w Kairze, Czwartej Światowej Konferencji na temat Kobiet w Pekinie, jak również Uniwersalnej Deklaracji Praw Czlowieka (artykul 1, 3, 12, 19 oraz 27.1) oraz Raporcie o Zdrowiu i Prawach Seksualnych i Planowania Rodziny (2001/2128 (INI)), który "zaleca, aby zabezpieczyć zdrowie i prawa kobiet w kwestii seksualności i planowania rodziny, aborcja powinna być legalna, bezpieczna i dostępna dla wszystkich" przyjętym przez Parlament Europejski w 2002. Do początku XIX wieku, prawa antyaborcyjne nie istnaiały. W 1869 papież Pius IX ogłosił że uduchowienie następuje w chwili poczęcia. W rezultacie prawo w XIX wieku zabroniło usuwanie ciąży. To prawo wciąż stanowi podstawę restrykcyjnego ustawodawstwa antyaborcyjnego w wielu rozwijajacych sie krajach. Pomiędzy 1950 a 1985 rokiem prawie wszystkie rozwinęte kraje zliberalizowały prawa aborcyjne na rzecz praw człowieka i bezpieczeństwa. W krajach gdzie aborcja jest wciąż niedozwolona, sa często bzłymi koloniami i te prawa nie zawsze są wyrazem opinii lokalnych mieszkańców.

For more information please see  the Interactive map of the Center for reproductive rights 

http://worldabortionlaws.com/