Co się stanie, jeśli uzyjesz tabletek aborcyjnych po 10. tygodniu ciąży?

Zabieg medycznej aborcji możesz przeprowadzić do 12. tygodnia ciąży. Jeśli jesteś w ciąży dłużej niż 12 tygodni, a jednak przeprowadzasz medyczną aborcję, tabletki zadziałają i wywołają poronienie. Jednakże wzrasta ryzyko komplikacji oraz prawdopodobieństwo, że będziesz potrzebowała pomocy lekarza (spójrz na tablicę poniżej prezentującą wzrost ryzyka). Weź pod uwagę, że możesz stracić dużo krwi wraz z tkanką, a także, że mały zarodek może być widoczny, co może wywołać nieprzyjemne odczucia.
Dlatego też doradzamy zażycie tych tabletek w poczekalni szpitala lub w bezpośrednim pobliżu szpitala, aby w razie komplikacji natychmiast uzyskać profesjonalną pomoc medyczną. Symptomy, które wystąpią po użyciu, są dokładnie takie same jak przy poronieniu samoistnym.
Jeśli nie masz żadnego innego wyjścia, medyczna aborcja jest jednak dalece bezpieczniejsza niż niebezpieczne metody wywołania poronienia, jak wkładanie ostrych przedmiotów do pochwy, aplikowanie toksycznych substancji, jak wybielacz lub też bicie po brzuchu. Nigdy nie stosuj takich niebezpiecznych metod!
Jeśli mieszkasz w kraju, gdzie kobieta nie ma dostępu do bezpiecznej aborcji, najlepiej i najbezpieczniej jest wykonać ją samodzielnie do 12. tygodnia ciąży używając dwóch leków Mifepristonu. W ten sposób wykonana medyczna aborcja jest skuteczna w ponad 99%. Odwiedź stronę Women on Web www.womenonweb.org.

W ten sposób wykonana medyczna aborcja jest skuteczna w ponad 99%. Odwiedź stronę Women on Web 

Więcej naukowych informacji:

Dowiedziono, że aborcja medyczna jest skuteczna w pierwszym trymestrze ciąży (12 tygodni) oraz że z powodzeniem wykonano ją również w drugim trymestrze. 13
Jednak przy dłuższych ciążach szansa komplikacji wzrasta.
Obserwuje się wzrost konieczności zabiegów chirurgicznych, przeprowadzanych na skutek nieudanych zabiegów aborcji medycznej lub w przypadku obfitego krwawienia. 13 104 105

Długość ciąży Odsetek kobiet wymagających dalszej opieki medycznej
0- 49 dzień (0-7 tydzień) 2 %
40-63 dzień (7-9 tydzień) 2.5%
64-70 dzień (9-10 tydzień) 2.7%
71-77 dzień (10-11 tydzień) 3.3%
77-84 dzień (11-12 tydzień) 5.1%
85-91 dzień (12-13 tydzień) 8%


(Dalsza opieka medyczna oznacza łyżeczkowanie lub metodę próżniową dla utrzymującej sie ciąży lub niecałkowitej aborcji)

W 2004 kliniczny przewodnik Królewskiej Uczelni Położnictwa i Ginekologii (Royal College Obstetricians and Gynaecologists) stwierdził, że medyczne połączenie Mifepristonu i Misoprostolu stanowi bezpieczną i efektywną alternatywę dla chirurgicznych metod pomiędzy 9. i 13. tygodniem ciąży.20 Przy ciążach od 49 do 64 dni (7 do 9 tygodni) 0,2 % kobiet wymaga łyżeczkowania lub metody próżniowej w wypadku nagłego krwawienia 22 (czyli 1 na 500 kobiet przeprowadzających medyczną aborcję). Jest to ryzyko porównywalne do ryzyka szoku anafilaktycznego po zażyciu penicyliny. 57
Przy ciążach od 64 do 93 dni (9 do 13 tygodni) 0,4 % kobiet wymaga łyżeczkowania lub metody próżniowej w wypadku nagłego krwawienia. 20
Nawet przy ciążach starszych niż 13 tygodni, tylko 5,2 % kobiet potrzebuje chirurgicznej pomocy z powodu przedłużającej się ciąży lub niekompletnej aborcji. 54

Jeśli nie masz żadnego innego wyjścia, medyczna aborcja jest nadal dalece bezpieczniejsza niż niebezpieczne metody wywołania poronienia, jak wstawianie ostrych przedmiotów do pochwy, aplikowanie toksycznych substancji jak wybielacz czy też bicie po brzuchu.32 Medyczna aborcja jest dla kobiety zawsze bezpieczniejsza niż inny sposób usunięcia ciąży.