Czy aborcja medyczna jest niebezpieczna?

W przypadkach aborcji medycznej przeprowadzonej w pierwszych 10 tygodniach ciąży istnieje bardzo niskie ryzyko powikłań. Jest ono takie same jak w przypadku naturalnego poronienia. Lekarz może z łatwością wyleczyć te dolegliwości. Na 100 kobiet, które poddały się medycznej aborcji, statystycznie 2 albo 3 muszą udać się do lekarza, punktu pierwszej pomocy lub do szpitala, aby otrzymać dalszą pomoc medyczną. Nawet w krajach, gdzie istnieją bezpieczne usługi położnicze, w czasie porodu umiera 1 na 10 000 kobiet. Odsetek przypadków śmiertelnych przy aborcji medycznej szacuje się na mniej niż 1 na 200 000, co oznacza, że medyczna aborcja jest bezpieczniejsza niż poród i prawie równie bezpieczna jak naturalne poronienie. A zatem bezpieczna aborcja przy użyciu Mifepristone i Misoprostolu zawsze ocala czyjeś życie.

Więcej naukowych informacji:

Naukowcy udowodnili, że liczba przypadków kobiet z powikłaniami na skutek aborcji medycznej jest bardzo niewielka w stosunku do liczby przypadków kobietami, które z powodzeniem i bez powikłań przeprowadziły medyczną aborcję. 16 17 20 21 22 W tych nielicznych przypadkach, w których konieczna jest interwencja chirurgiczna, jak łyżeczkowanie lub metoda próżniowa, interwencja ta może zostac wykonana przez te same jednostki medyczne, które zajmują się poronieniami.

 

Długość ciąży  Odsetek kobiet wymagających dalszej pomocy medycznej
0- 49 dzień (0-7 tydzień) 2 %
40-63 dzień (7-9 tydzień) 2.5%
64-70 dzień (9-10 tydzień) 2.7%
71-77 dzień (10-11 tydzień) 3.3%


(Dalsza pomoc medyczna oznacza metodę próżniową lub łyżeczkowanie w przypadkach utrzymującej się ciąży lub niecałkowitej aborcji).

Na 100 kobiet, które poddały się medycznej aborcji, statystycznie 2 albo 3 muszą udać się do lekarza, punktu pierwszej pomocy lub do szpitala, aby otrzymać dalszą pomoc medyczną jak łyżeczkowanie lub zabieg metodą próżniową. Jest to takie same ryzyko, jak w przypadku wymagającej dalszej pomocy medycznej reakcji alergicznej na penicylinę. 56 57

Medyczna aborcja przy użyciu Mifepristonu i Misoprostolu stosowana jest w większości krajów europejskich. W samej Francji od 1992 roku wykonano około 1.000.000 aborcji przy użyciu Mifepristone i Misoprostolu i nie odnotowano tam żadnego przypadku śmiertelnego. (według danych E. Aubeny)

Według danych ze stycznia 2009, okolo 1 000 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych i ponad 2 miliony kobiet w Europie zażylo Mifepristone wraz z Misoprostolem, aby wywołać aborcję i odnotowano 5 przypadków śmiertelnych, które wiązały się z użyciem Mifepristone do medycznej aborcji. 65
W 2005 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) opublikowała poradnik zdrowotny, uwzględniający także użycie Mifepristone i Misoprostolu do medycznej aborcji. W poradniku tym FDA stwierdza: "ryzyko śmiertelnej sepsy dla kobiet, przeprowadzających aborcję medyczną jest bardzo małe (około 1 na 100 000 przypadków)." 37 12 36

Zgon na skutek przeprowadzenia aborcji medycznej zdarza się rzadziej niż 1 na 200 000 przypadków. 9 19 Poronienie (zwane również naturalną lub spontaniczną aborcją) występuje stosunkowo często, w 15 na 100 przypadków ciąż. 35 W Stanach Zjednoczonych odsetek przypadków śmiertelnych przy poronieniach wynosi mniej niż 1 na 200 000 przypadków poronień. 35 A zatem odsetek przypadków śmiertelnych przy poronieniach nie różni się od odsetka przypadków śmiertelnych przy aborcji medycznej. 9 62

Dla porównania przedstawiamy odsetek przypadków śmiertelnych przy użyciu Viagry, środka leczącego problemy erekcji. Do początku 2000 roku wypisano około 11 milionów recept na Viagrę. 18 Do 2000 roku 564 mężczyzn zmarło na skutek zażycia Viagry, według danych z artykułu w periodyku Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (Journal of the American Medical Association). Uwzględniwszy liczbę wypisanych recept, odsetek przypadków śmiertelnych wynosi 1 na 20 000 przepisanych recept! Jeden mężczyna otrzymuje zazwyczaj więcej niż tylko jedną receptę, co oznacza, że odsetek ten jest w rzeczywistości jeszcze wyższy niż 1 na 20 000. Mimo to śmiertelność związana z użyciem Viagry nie spowodowała wycofania leku z rynku.

Porównajmy ponadto śmiertelność związaną z medyczną aborcją ze śmiertelnością związaną z użyciem penicyliny. Śmiertelna reakcja na penicylinę występuje w około 1 na 50 – 100 000 przypadków. 7 A zatem aborcja medyczna jest bezpieczniejsza niż kuracja penicyliną.

Ryzyko związane z poronieniem oraz z bezpieczną, legalną aborcją jest "zasadniczo mniejsze od tego związanego z donoszeniem ciąży". 9

W wielu krajach notuje się więcej przypadków śmiertelnych na skutek porodu niż na skutek aborcji. Rzeczywista liczba śmiertelnych przypadków związanych z aborcją jest nawet mniejsza niż ta pokazana w poniższej tabeli, ponieważ przypadki śmiertelne na skutek aborcji, poronienia oraz ciąży pozamacicznej zgrupowano w jednej kategorii.

 

Kraj Przypadki śmiertelne związane z poronieniem, ciążą pozamaciczną, aborcją Przypadki śmiertelne związane z poronieniem, ciążą pozamaciczną, aborcją wobec urodzeń (żywych) dzieci Przypadki śmiertelne związane z ciążą (wyłączając aborcję). Przypadki śmiertelne związane z ciążą wobec urodzeń (żywych) dzieci.
Francja 2 1 na 387 000 48 1 na 16 000
Australia 0 0 na 246 000 12 1 in 21 000
Kanada 1 1 na 358 000 10 1 na 33 000

Źródło: WHO, Baza danych odsetka przypadków śmiertelnych, 2001.

 

Choć mogą pojawić się komplikacje, metoda aborcji medycznej proponowana przez ten serwis jest znacznie mniej niebezpieczna niż poddanie się nielegalnej i niebezpiecznej aborcji w miejscach, gdzie prawo zakazuje wykonywania zabiegów usuwania ciąży. Każdego roku wykonuje się 19 milionów zakazanych zabiegów aborcji, a aż 68 000 z nich prowadzi do śmierci kobiety. 43 Oznacza to, że jedna na każde 279 kobiet, poddających się niedozwolonej aborcji niepotrzebnie umiera.
Na każde z omawianych 68 000 kobiet około 30 (co daje ogólną liczbę 2 040 000 kobiet) cierpi z powodu bólu i innych dolegliwości na skutek poddania się niebezpiecznej aborcji. 44 Jedna na każde 9 kobiet, poddających się niebezpiecznej aborcji niepotrzebnie doświadcza długotrwałych powikłań.

 

Updated References:

1 http://jac.oxfordjournals.org/content/60/5/1172.long


2 Significant adverse events and outcomes after medical abortion. Cleland K, at all Obstet Gynecol. 2013 Jan;121(1):166-71. doi: http://10.1097/AOG.0b013e3182755763. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23262942


3 WHO report: Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, 2012. page 65