Czy aborcja medyczna zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi?

Nie, wywołanie aborcji nie zwiększa prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi.

Więcej naukowych informacji:

"Aborcja nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka. Pod wpływem błędnych wyników badań epidemiologicznych pojawiły się teorie, że aborcja zwiększa ryzyko rozwinięcia się raka piersi w późniejszym życiu. Po zbadaniu dowodów, zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i National Cancer Institute (Państwowy Instut ds. Raka) w Stanach Zjednoczonych uznały, że nie ma wiarygodnych dowodów powiązanie pomiędzy aborcją i rakiem piersi." 30