Do którego tygodnia ciąży możesz uzyc tabletek aborcyjnych ?

Zabieg medycznej aborcji możesz przeprowadzić do 12. tygodnia ciąży.

Więcej naukowych informacji:

Początkowo aborcja medyczna była stosowana we wczesnej fazie pierwszego trymestru (niektóre przepisy dozwalały zabieg do 7 tygodnia, inne do 9 tygodnia ciąży). Jednakże skuteczność aborcji medycznej dowiedziono w odniesieniu do całego pierwszego trymestru (12 tygodni), co więcej zabieg powiódł się nawet w drugim trymestrze. 13 W 2004 kliniczny przewodnik Królewskiej Uczelnia Położnictwa i Ginekologii (Royal College Obstetricians and Gynaecologists) stwierdził w oparciu o dowody, że medyczne połączenie Mifepristonu i Misoprostolu mógłoby stanowić bezpieczną i efektywną alternatywę dla chirurgicznych metod aborcji pomiędzy 9. i 13. tygodniem ciąży. 20
Medyczna aborcja po 12. tygodniu ciąży i w drugim trymestrze ciąży powinna być przeprowadzana w klinice albo szpitalu." 4