Dlaczego podczas przeprowadzania aborcji powinnaś mieć możliwość dotarcia w ciągu 60 minut do szpitala lub do punktu pierwszej pomocy?

Jest absolutnie koniecznym, abyś mogła uzyskać pomoc w ciągu godziny na wypadek, gdybyś straciła za dużo krwi. To samo dotyczy poronienia lub porodu. Nie musisz mieszkać w mieście, aby przeprowadzić aborcję medyczną. Szpitale i punkty pierwszej pomocy dysponują sprzętem i personelem medycznym. Są one przystosowane do leczenia powikłań związanych z poronieniem lub porodem.


Więcej informacji:

"Aborcja medyczna może być bezpiecznie stosowana nawet w najbardziej prymitywnych warunkach, o ile istnieje możliwość otrzymania dodatkowej pomocy w przypadku powikłań czy niepowodzenia metody. Metody leczenia takich powikłań bardzo przypominają te stosowane w przypadku spontanicznych aborcji. Dlatego też dostępność standardowych usług niezbędnych do aborcji chirurgicznej nie jest warunkiem koniecznym do zastosowania aborcji medycznej w danym miejscu." 6

"Możliwość przeprowadzenia pełnej aborcji chirurgicznej nie jest warunkiem przeprowadzenia medycznej aborcji, ale powinna istnieć możliwość dokończenia aborcji metodą próżniową, jeśli zaistniałaby taka potrzeba." 4
Aborcja metodą próżniową przy braku zasilania może być przeprowadzona za pomocą ręcznej pompki, co oznacza, że dostęp do elektryczności nie jest konieczny, aby pomóc kobietom w przypadku powikłań.