Warunki

 

Warunki ogólne użytkowania strony Women on Web i serwisu.

Niniejsza Umowa wyznacza warunki korzystania ze strony internetowej Women on Web, jej usług, zawartości, w tym tekstu, informacji i ilustracji. Wejście na tę stronę oznacza przyjęcie i wyrażenie zgody na poniższe warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj ze strony.

Women on Web stanowi luźną sieć niezależnych organizacji i osób, które nie są ze sobą powiązane prawnie. Jej członkami są kobiety, które poddały się aborcji oraz osoby i organizacje wspierające prawo do bezpiecznej aborcji na całym świecie.

Strona wspiera dostęp kobiet do bezpiecznej aborcji medycznej (farmakologicznej). Celem działania strony jest zredukowanie przypadków śmiertelnych i zachorowań na skutek wykonywania zabiegów aborcji w niebezpiecznych warunkach, ratowanie zdrowia reprodukcyjnego tam, gdzie to konieczne oraz zapewnienie informacji o charakterze edukacyjnym.

Women on Web definiuje pojęcie zdrowia zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia: "zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedomagania" (na podstawie Preambuły do Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętej w 1946 r. przez wszystkich członków tej organizacji).
Wyczerpująco udokumentowano, że bez dostępu do bezpiecznej aborcji kobiety narażają swoje życie i zdrowie poddając się nielegalnym zabiegom przeprowadzanym przez niewykwalifikowane osoby w niehigienicznych warunkach. Dostęp do bezpiecznej aborcji jest zatem konieczny dla ochrony życia i zdrowia kobiet w ciąży.

"Miałam aborcję" – kolekcja zdjęć, część strony Women on Web

Część "Miałam aborcję" adresowana jest do kobiet, które doświadczyły zabiegu aborcji oraz wszystkich tych, którzy wspierają prawa aborcyjne. Zapraszamy do wgrania własnego zdjęcia, podzielenia się swoim doświadczeniem oraz wiedzą.

"Miałam aborcję": kolekcja zdjęć (portretów), aby wesprzeć prawo do aborcji

 • Wgraj/udostępnij swoje zdjęcie
 • Dodaj dowolną informację lub własny oświadczenie
 • Zarejestruj się poprzez założenie konta. Tylko członkowie mogą brać udział w dyskusjach i zmieniać zawartość, która jest na stronie Women on Web. W każdej chwili można zlikwidować konto na Women on Web.
 • Prosimy o przekazanie minimalnej darowizny w celu utrzymania dostępu kobiet do aborcji medycznej.

Zasady:

Zakazane jest umieszczanie lub przekazywanie na lub ze strony materiałów, które:

 • są jawnie obraźliwe dla społeczności internetowej (treści promujące rasizm, radykalne poglądy religijne, nienawiść lub szkody fizyczne wyrządzane innym osobom lub grupom;
 • nękają lub promują nękanie innych osób;
 • intencjonalnie podają informacje nieprawdziwe, mylące lub zachęcają do obelg, zastraszania, obsceniczności, oszczerstw lub zniesławień;
 • zawierają materiały przedstawiające osoby wykorzystywane seksualnie lub brutalnie traktowane;
 • zawierają instrukcje działań nielegalnych, takich jak produkcja i sprzedaż nielegalnej broni, pogwałcenie prywatności lub tworzenie i rozpowszechnianie wirusów komputerowych;
 • wymagają podania hasła lub danych osobistych dla celów komercyjnych bądź niezgodnych z prawem; i/lub angażują w prowadzenie działań komercyjnych i/lub sprzedaży, w tym konkursów, zakładów pieniężnych, handlu wymiennego, reklam i piramid finansowych.

Nie jest dozwolone przekazywanie listów "łańcuszków", "listów-śmieci", niezamówionej korespondencji lub spamu. Pomimo iż Women on Web nie jest w stanie monitorować zachowań członków strony, za niezgodne z zasadami uznaje się wykorzystanie informacji na niej pozyskanych w celu nękania, ubliżania lub działania na szkodę innych osób bądź w celu skontaktowania się, reklamowania, pozyskania możliwości lub prowadzenia sprzedaży adresowanej do członków strony bez pisemnej zgody jej właścicieli oraz wyraźnej zgody osoby, której dany przypadek dotyczy.

Jeśli uważasz, że miały miejsce opisane wyżej sytuacje lub inny rodzaj niewłaściwego postępowania, kliknij na czerwoną dłoń, która znajduje się przy każdej opublikowanej treści.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za kontakt z innymi członkami Women on Web. Women on Web zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania dyskusji pomiędzy użytkownikami.

Women on Web zastrzega sobie prawo do dochodzenia i podejmowania działań przeciwko osobom postępującym niezgodnie z powyższymi zapisami, w tym nieograniczoną możliwość usunięcia obraźliwych treści ze strony i wyrejestrowania osób treści te zamieszczające.
Mimo ze wszystkie te działania, podobnie jak jakiekolwiek działania nielegalne, są surowo zakazane, istnieje niewielkie ryzyko, że użytkownik będzie miał kontakt z takimi treściami. Użytkownik w takich przypadkach zrzeka się prawa do domagania się zadośćuczynienia (od właścicieli strony lub stron z nimi powiązanych).

Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieprecyzyjne treści umieszczane na stronie przez użytkowników lub członków strony. Women on Web nie odpowiada za zachowanie użytkowników stron zarówno online, jak i offline, na stronie internetowej lub poza nią.

"Potrzebuję pomocy" – część referencyjna (przekierowująca) Women on Web

Dział "Potrzebuję pomocy" jest częścią referencyjną serwisu. Dostarcza informacji i kieruje kobiety będące w niechcianej ciązy i mieszkające w krajach, gdzie dostęp do bezpiecznych usług aborcyjnych jest ograniczony do uprawnionego lekarza.

Strona pełni wyłącznie funkcję pośredniczącą, która to funkcja polega na przekazywaniu Twoich informacji upoważnionemu lekarzowi oraz prośby o aborcję medyczną. Oznacza to, ze zgodnie z obowiązującym prawem państwowym lekarze podlegają zasadom etyki zawodowej i/lub prawa. Konsultacje medyczne i usługi związane z aborcją podlegają przepisom i prawu państw, w których znajduje się lekarz udzielający je. Podane informacje nie stanowią oferty wprost ani nie nakłaniają do wykonania aborcji.

Lekarz może zapewnić środki do aborcji medyczna po konsultacji medycznej online. Aby umożliwić lekarzowi decyzję o zezwoleniu na aborcję i zapewnić jej bezpieczeństwo dla zdrowia, bardzo ważne jest, abyś podała prawdziwe i pełne informacje. Pominięcie odpowiedzi na którekolwiek z pytań może zaszkodzić Twojemu zdrowiu.

Jeśli nie jesteś w stanie dokończyć konsultacji medycznej online, wyrażasz jednocześnie zgodę na anulowanie prośby o aborcję medyczną.

 • Uczestniczysz w konsultacji i odpowiadasz na wszystkie pytania zgodnie z prawdą. Należy udzielić pełnych i dokładnych informacji o stanie zdrowia oraz podać dane osobiste.
 • Prośba o przeprowadzenie aborcji medycznej wiąże się z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Jeśli nie będziesz kontynuowała konsultacji medycznej, wszystkie dostarczone informacje zostaną usunięte. Po zakończeniu konsultacji zostaniesz poproszona o przeczytanie i zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy, deklaracji zrzeczenia się roszczeń oraz umowy akceptującej niniejsze warunki. Wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji zdrowotnych lekarzowi oraz, że niniejsze informacje będą poufne i do wiadomości lekarza. Upoważniasz lekarza do podejmowania działań w Twoim imieniu i dla Ciebie w wyłącznym celu otrzymania aborcji medycznej.
 • Jesteś zobowiązana podać aktualny adres email, adres domowy i numer telefonu.
 • Zostaniesz poproszona o przekazanie minimalnej darowizny. W ten sposób zostanie umożliwiona dostępność usług również dla innych kobiet. Jeżeli nie jesteś w stanie przekazać darowizny, możesz skontaktować się z WoW, aby otrzymać wsparcie.
 • Otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną (przez email) od lekarza, do którego zostałaś skierowana.
 • Medyczna aborcja zostanie nabyta – na podstawie Twojej recepty – przez konsultanta wyznaczonego przez lekarza w aptece posiadającej stosowne uprawnienia na terenie państwa, w którym ta apteka się znajduje. Konsultant dopilnuje przesłania środków pocztą na adres, który podałaś lekarzowi.
 • Przesyłka dochodzi zazwyczaj w przeciągu 10 dni. Women on Web, lekarz i/lub pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, uszkodzenia lub niepowodzenie aborcji medycznej, na które nie mogli mieć wpływu, w tym za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub opóźnienia wywołane formalnościami celnymi lub zaginięciem przesyłek. Women on Web nie ma obowiązku powiadomienia użytkownika o wystąpieniu takich opóźnień. Aborcja medyczna jest Ci dostarczana, i Ty przyjmujesz ryzyko i zgadzasz się nie powodować szkód wobec Women on Web i nie dopuścić do powstania takich szkód spowodowanych przez postępowanie prawne przeciwko Tobie, jeżeli działałaś niezgodnie z prawem i przepisami wwozowymi obowiązującymi w kraju, do którego wysyłana jest przesyłka. Women on Web, lekarz i/lub pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z wymogami i regulacjami wwozowymi kraju docelowego. Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność.
 • Po 2 lub 3 tygodniach otrzymasz email z formularzem konsultacji kontrolnej. Wy także możecie być zawołani telefonicznie.
 • Wy zgadzacie się co informacja wy zaopatrywaliście może być używany anonimowo dla statystycznych badań i publikacji

Women on Web International nie ponosi odpowiedzialności za usługi bądź informacje dostarczone przez lekarza. Wyłącznie lekarz odpowiada za usługi medyczne i recepty, które przepisuje na podstawie informacji dostarczonych przez Ciebie.

Aborcja medyczna może spowodować efekty uboczne. Musisz mieć świadomość, że w wyniku zabiegu mogą wystąpić efekty uboczne, w tym niekoniecznie jedynie te wymienione w broszurze informacyjnej. Musisz mieć świadomość, że żaden lekarz, personel pielęgniarski lub administracyjny nie mogą zagwarantować powodzenia aborcji.

Producent środków wykorzystywanych w medycznej ponosi pełną odpowiedzialność za gwarancje związane z ich użytkowaniem.

Darowizny

Poprzez stronę Women on Web zbierane są darowizny na utrzymanie działalności serwisu oraz wspiercie dostępu kobiet do bezpiecznej aborcji medycznej. 
Zostaniesz poproszona o przekazanie minimalnej darowizny przyczyniającej się do utrzymania dostępności serwisu dla innych kobiet. Jeśli nie jesteś w stanie przekazać darowizny, możesz poprosić o wsparcie inną osobę, kontaktując się z WoW. Darowiznę można przekazać za pomocą karty kredytowej, przelewem, wekslem, przekazem pieniężnym lub w innym sposób za aprobatą WoW.

Polityka prywatności


Women on Web dokłada starań, aby chronić Twoją prywatność. Dostarczone dane zostaną przekazane lekarzowi wyłącznie w celu umożliwienia mu zapewnienia aborcji medycznej.

Women on Web uznaje otrzymywane i zbierane dane za poufne. Dane osobiste są to informacje o Tobie, które służą do jego identyfikacji, jak na przykład: nazwisko, adres, adres email i numer telefonu. Jeżeli zaistnieje potrzeba wykorzystania tych informacji, zostaniesz poproszona o zgodę.

Women on Web może wykorzystywać informacje do badań naukowych, ale dane osobiste nie będą użyte bez Twojej zgody.

Możesz otrzymywać komunikaty związane z serwisem Women on Web.

Women on Web nie udostępnia, sprzedaje lub dzieli się Twoimi danymi osobistymi z innymi osobami lub niezwiązanymi prawnie firmami, z wyjątkiem działania na życzenie lub za zgodą użytkownika. Women on Web nie zajmuje się wysyłaniem spamu.

Women on Web może kiedykolwiek i z jakiegokolwiek powodu aktualizować zasady działania serwisu. Jeżeli wprowadzone zostaną znaczące zmiany w traktowaniu danych osobistych, na niniejszej stronie pojawi się stosowne ogłoszenie.

Komunikacja za pomocą niezabezpieczonej poczty elektronicznej (email), podobnie jak inne rodzaje komunikacji, nie będzie traktowana jako poufna, ponieważ może zostać przechwycona, zagubiona lub zmieniona. Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za ponisione przez Ciebie szkody lub szkody innych osób w wyniku wymiany listów email pomiędzy Women on Web a użytkownikiem na jego życzenie.

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej traktowana jest zgodnie z zasadami najwyższej poufności. Osoby zaangażowane w działanie serwisu Women on Web umową zobowiązały się do przestrzegania tych zasad i nieujawniania posiadanych informacji osobom trzecim.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Strona jest własnością Women on Web International Foundation. Jej zawartość stanowią treści objęte prawami autorskimi przynależnymi Women on Web lub osobom trzecim, które dostarczyły zawartości. Strona jest chroniona przez prawa autorskie, znaki towarowe i inne obowiązujące prawa. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, modyfikowanie, wgrywanie, przesyłanie, publiczna prezentacja, przygotowanie prac na podstawie zapożyczeń lub jakakolwiek dystrybucja treści objętych prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi chronionymi prawnie własnościami lub zawartościami strony, włącznie z kodem i oprogramowaniem, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw. Zapisywana lub drukowana zawartość nie może być w jakikolwiek sposób zmieniana.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia, usunięcie, nieprawidłowości, opóźnienia w realizacji lub przekazie, błędy wiersza komunikatów, kradzieże, zniszczenie lub przypadki nieuprawnionego użycia lub zmieniania informacji użytkowników lub członków. Women on Web nie jest odpowiedzialne za problemy lub błędy techniczne linii lub sieci telefonicznych, internetowych systemów komputerowych, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, błędy w wysyłaniu poczty elektronicznej lub funkcjonowaniu aplikacji spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem sieci lub jakiejkolwiek strony lub połączeń. Postanowienie odnosi się m.in. do szkód poniesionych przez użytkowników i/lub członków lub spowodowanych w komputerach innych osób w związku z korzystaniem z Internetu i/lub w powiązaniu z serwisem.

Women on Web nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody lub straty, w tym za szkody dla zdrowia lub śmierć, wynikające z korzystania przez kogokolwiek ze strony internetowej lub serwisu, z treści umieszczanej na stronie lub przekazywanej przez członków lub z interakcji pomiędzy użytkownikami strony, w przestrzeni wirtualnej i poza nią.

Strona internetowa może być czasem niedostępna ze względu na konserwację lub z innych przyczyn. Porady lub informacje, przekazywane pisemnie lub ustnie, otrzymane przez użytkownika za pośrednictwem Women on Web bądź poprzez serwis, nie spowodują powstania zastrzeżeń, które nie zostały wyraźnie przedstawione w niniejszych warunkach.

Odszkodowania

Jeśli zdecydujesz się wejść na stronę, jesteś świadoma/y, że robisz to z własnej woli i ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie praw lokalnych, państwowych i międzynarodowych. Złożenie przez Ciebie prośby o aborcję medyczną oznacza dla Women on Web i lekarza, że zapewnienie aborcji medycznej nie będzie złamaniem praw importowych, eksportowych lub innych praw bądź przepisów obowiązujących w miejscu przebywania użytkownika.

Women on Web w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Ciebie lub osób trzecich za istotne, przypadkowe, niebezpośrednie, przykładowe lub podlegające karze szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej lub usług medycznych. Wyrażasz
zgodę na obronę, zabezpieczenie i niedziałanie na niekorzyść wobec Women on Web oraz na poniesienie wydatków, kosztów i szkód (w tym niewielkie honoraria adwokatów, ekspertów i inne koszty sporów sądowych w rozsądnej wysokości) spowodowanych przez lub w powiązaniu z: (1) złamaniem przez Ciebie warunków umowy; (2) niedozwolonym lub bezprawnym użyciem strony; (3) Twoją błędną interpretacją i/lub brakiem zrozumienia sposobu i warunków użycia strony; (4) roszczeniami wobec osób lub jednostek innych niż strony niniejszej umowy, wynikającymi z lub powiązanymi z korzystaniem ze strony, w tym z użyciem informacji znajdujących się na niej.

Inne postanowienia

Niniejsza Umowa, po zaakceptowaniu jej przez użytkownika poprzez fakt korzystania ze strony internetowej, stanowi całkowite porozumienie dotyczące jej użytkowania i/lub korzystania z serwisu. Fakt niezrealizowania lub wdrożenia przez Women on Web praw lub postanowień niniejszych warunków nie stanowi o odstąpieniu od tych praw lub postanowień. Jeżeli jedno z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe punkty pozostaną w mocy. Tytuły działów w niniejszych ogólnych warunkach służą przejrzystości tekstu i nie mają skutków prawnych bądź umownych.

Korzystając ze strony wiążesz się deklaracją, że bierzesz na siebie ryzyko z tym związane oraz odpowiedzialność.
Jeteś zobowiązany/a do podjęcia wszelkich działań, które uważasz za konieczne lub wskazane do uniknięcia szkód, strat lub niebezpieczeństw wynikających z użytkowania strony.

Oznajmiasz, że zgadzasz się na przedstawione warunki z pełną świadomością i nie znajdując się pod nadmiernym naciskiem lub przymusem. Przyznajesz, że masz prawo do uzyskania niezależnej porady prawnej w odniesieniu do warunków.

Obowiązywanie

Umowa została sporządzona w zgodzie z prawem Kanady. Wyrażasz zgodę na poddanie się kanadyjskiej jurysdykcji.
Niniejsze warunki obowiązują dla relacji prawnych Women on Web i zostały sporządzone tak, aby odnosiły się do pośredników lub osób trzecich, z których wsparcia korzysta Women on Web.