Czy trudno jest samodzielnie przeprowadzić aborcja farmakologiczna?

Nie. Możesz wziąć Mifepristone i Misoprostol. Zażycie Mifepristonu oraz Misoprostolu nie jest bardziej skomplikowane niż przyjęcie innych leków. Otrzymasz jasną instrukcję, jak zażyć leki, czego można się spodziewać oraz w jakich przypadkach należy udać się do lekarza. Jeżeli masz pytania dotyczące któregokolwiek kroku w tym procesie, możesz skontaktować się z nami poprzez email. Aborcja medyczna nie musi być przeprowadzana w szpitalu ani w klinice pierwszej pomocy. Ryzyko w wypadku medycznej aborcji jest takie samo jak ryzyko w wypadku poronienia. Około 15 procent wszystkich ciąż kończy się poronieniem. Poronienia mają miejsce zazwyczaj nie w szpitalu, ale w domu. Większość kobiet wie, jak powinny się zachować i udaje się do szpitala jedynie w przypadku takich problemów jak zbyt obfite krwawienie lub gorączka. Aborcja medyczna wywołuje poronienie. Możesz zażyć lekarstwa w domu, jeżeli jesteś zdrowa, jesteś w ciąży nie dłużej niż 10 tygodni, a ośrodek pomocy medycznej nie jest oddalony dalej niż godzinę drogi od ciebie.