Co w przypadku, gdy twoja grupa krwi to RH--?

Zazwyczaj lekarze doradzają zastrzyk z anty-D globuliną kobietom, które miały aborcję (chirurgiczną) lub poronienie lub rodziły. Wynika to z faktu, iż jeśli płód ma dodatnią grupę krwi i jeśli zachodzi wymiana krwi, kobieta może wytworzyć w swojej krwi przeciwciała, które mogą wpłynąć na kolejne urodzone dziecko.
Jednakże badania nad wczesną medyczną aborcją oraz spontaniczną aborcją w pierwszym trymestrze ciąży (pierwsze 12 tygodni) wykazały, że wymiana krwi pomiędzy kobietą a płodem albo w ogóle nie ma miejsca albo jest bardzo mała, a kobieta nie wytwarza znaczącej ilości przeciwciał, które mogłyby oddziaływać na kolejny płód. (62, 107)

Dlatego też nie doradzamy ci zastrzyku z anty-D globuliną. Jeśli jednak nie jesteś pewna, powinnaś udać się do lekarza lub do szpitala niezwłocznie po aborcji medycznej i powiedzieć, że miałaś poronienie oraz że masz grupę krwi Rh-, lekarz zaś może zdecydować, w zależności od jego opinii, czy powinnaś czy też nie otrzymać anty-D globulinę.

Więcej naukowych informacji:

Istnieją minimalne dowody, że podanie RH immunoglobuliny w przypadku krwawienia z pochwy podczas pierwszego trymestru zapobiega wytwarzaniu przez matkę przeciwciał lub rozwojowi choroby hemolitycznej noworodka. Praktyka podawania Rh immunoglobuliny kobietom z grupą krwi Rh- przy spontanicznych aborcjach w pierwszym trymestrze opiera się na opinii ekspertów i przenoszeniu wniosków wypływającym z doświadczenia z krwotokami w późnych stadiach ciąży. Podawanie Rh immunoglobuliny w przypadkach krwawienia w pierwszym trymestrze nie opiera się na dowodach. (62, 107)