Metody aborcji

   
   
   
   
   
   
   
 

Aborcja medyczna przy zastosowaniu mifepristone i misoprostolu do 10. tygodnia ciąży

Aborcja medyczna przy zastosowaniu samego misoprostolu do 12. tygodnia ciąży

Całkowita  aborcja 99% 

Całkowita aborcja: 94%

Utrzymująca się ciąża: mniej niż 0.5%

Utrzymująca się ciąża: pomiędzy 4-6%.

Efekty uboczne: nudności, wymioty, ból, biegunka, dreszcze są mniej intensywne.

Efekty uboczne: nudności, wymioty, ból, biegunka, dreszcze są bardziej intensywne.