Kürtaj sonrası enfeksiyonunuz olduğunu nasıl anlarsınız?

Medikal kürtaj sonrası enfeksiyonları oldukça nadir gözlenir. Eğer halsizlik, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, 24 saatten uzun süren veya 100.4 F/38 C'dan yüksek ateşiniz varsa, karnınızda ağrı, şişik veya hassaslık oluştuysa, şiddetli veya uzun süreli kanama yaşıyorsanız, kokulu vajinal akıntınız varsa enfeksiyon kapmış olabilirsiniz ve hemen bir doktora görünmelisiniz. Enfeksiyon, antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.

Misoprostol kullanımından hemen sonra başlayan, 100.4 F veya 38 C dereceden az olan, ve 24 saatten kısa süren ateşlenme normal bir yan etkidir. Eğer ateş 24 saatten fazla sürer veya 100.4 F/38 C'dan fazlaysa tıbbi gözetime tabi tutulmalısınız.

Medikal kürtaj, cerrahi kürtajın kadınların sağlığı için tehlikeli olduğu veya emniyetli kürtaj imkanlarının kısıtlı olduğu yerlerde kadınlar için daha güvenli bir alternatiftir. Medikal kürtajda enfeksiyon riski, kadının  bebek dünyaya getirdiğinde karşılaşacağı riskten daha azdır.

Daha bilimsel bilgi:

Medikal kürtaj çalışmalarında, kürtaj sonrası enfeksiyon ayrı bir enfeksiyon çeşidi olarak belirlenmiş değildir.33  

En sık belirtilen enfeksiyon tipi  genital yolda oluşan ve uterüs yüzeyinde görülen endometrittir. Bu, üreme organlarının ve ürin sistemi enfeksiyonlarını da içebilir. Oldukça nadir olan bir diğer post-kürtaj enfeksiyon tipi clostridium sordelli sepsis'tir. Doktorlar, clostridium sordelli enfeksiyonuna bağlı oluşan bir komplikasyondan hayatını kaybeden bir kadın vakası analiz etmişlerdir, ancak enfeksiyon medikal kürtajla bağdaştırılmış olsa da vakanın "Mifepriston ve Misoprostol içeren medikal kürtaj uygulamasının genel güvenliğini değiştirmediğini"belirtmişlerdir.11  Clostridium sordelli yeni doğum yapmış kadınlarda da ölümcül enfeksiyonlara sebebiyet verebilmektedir.39  Bu, sadece medikal kıürtaj yapan kadınları etkileyen bir enfeksiyon değildir.

Clostridium sordelli, bu enfeksiyonla oluşan bir şekilde beklenmedik ve ayırt edilebilir semptom ve belirtilerle dikkat çeker- ateşlenme görülmeyen dirençli hypotansiyon varlığı, hemokonsantrasyon, çeşitli ciddi kavite efüzyonu ve ciddi lokositozis. 2001'de Kanadalı bir kadın benzer koşullarda aynı bakteriyal enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Vakanın önemli noktaları, Fischer et al. Dergisinde (sayfa 2352-2360) şu şekilde belirtilmiştir: tüm kadınlar genç ve sağlıklıydı; nispeten başarılı prosedürler atlatmışlardı( Otopside gebelikten kalma bir kanıt parça bulunmamıştır);prosedür sonrası sık olarak görülen kramplar sebebiyle klinik tanıları net değildi, ateşlenmeleri yoktu, ve vakaların hepsinde kayda değer şekilde tanılamadan hemen sonra ölüm gerçekleşmiştir. Bu genç sağlıklı kadınların ölümünlerinin trajikliğine rağmen, bu vakalar kürtaj methoduna ilişkin net patofizyolojik analizler olmaksızın nadir olarak gerçekleşmiştir.Hastalar, prosedür öncesi risklerden haberdar olmalı ve prosedür sonrasında belirtiler için tetikte olmalıdır.62

"Birçok medikal kürtaj çalışması enfeksiyon tanılamadı; ancak nadir olarak aykırı vakalar tespit edildi.26  

Amerika Birleşik Devletleri'nde Mifepriston kullanarak medikal kürtaj yapan 80.000 kadından yalnızca 10'unda enfeksiyon tanılanmıştır.15  Bir grup araştırmacı çeşitli tıbbi çalışmaları inceledi ve "Medikal kürtaj prosedürü sonrası enfeksiyon nadir olarak görülmekte olup, 46.400 vakada <%1'den az olarak oluşur, bu oranın özellikle cerrahi kürtaj sonrası beliren enfeksiyon riskinden daha az olduğunu" belirtti.33  

Bununla birlikte, "Medikal kürtaj prosedürü sonrası tanılanan genel enfeksiyon vakaları oranının(%0.92), cerrahi kürtaj sonrası veya doğum sonrası tanılanan vakaların oranından daha az olduğunu" belirttiler.33