Gebelik süresince hCG hangi seviyelerdedir?

En son reglden sonraki haftalardaki hCG seviyesi: 

3 hafta LMP: 5 - 50 mIU/ml
4 hafta LMP: 5 - 426 mIU/ml
5 hafta LMP: 18 - 7,340 mIU/ml
6 hafta LMP: 1,080 - 56,500 mIU/ml
7 - 8 haftalar LMP: 7, 650 - 229,000 mIU/ml
9 - 12 haftalarLMP: 25,700 - 288,000 mIU/ml
3 - 16 haftalar LMP: 13,300 - 254,000 mIU/ml
7 - 24 haftalar LMP: 4,060 - 165,400 mIU/ml
5 - 40 haftalar LMP: 3,640 - 117,000 mIU/ml

Bu sayilar sadece indikasyondur, her kadınin hCG seviyesi farkli artış gösterebilir.

Pek çok kadın kürtajdan 4 ila 6 hafta sonra, hCG seviyelerinin gebe olmadiklari zamanki seviyesine dönmesini bekleyebilir.