การใช้ยาสองชนิดต่างจากการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงชนิดเดียวอย่างไร ?

 

ในบางประเทศผู้หญิงสามารถหาซื้อไมโซพรอสทอลที่ร้านยาใกล้บ้านได้และใช้ยาชนิดนี้เพียงอย่างเดียวโดยไมได้ใช้ไมเฟพริสโตนด้วย ถ้าเช่นนั้นเพราะอะไรคุณจึงควรใช้บริการที่นี่?
ถ้าผู้หญิงใช้ทั้งไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลเพื่อการทำแท้ง จะมีโอกาสทำแท้งได้สำเร็จมากกว่าการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียว ( ร้อยละ 98 % เทียบกับร้อยละ 80% )
ในบางพื้นที่ผู้หญิงสามารถหาซื้อไมโซพรอสทอลได้จากร้านขายยาใกล้บ้าน แต่ในหลายๆประเทศผู้หญิงไม่สามารถหาซื้อยาได้ มีเว็บไซต์ที่ขายยาไมโซโพสตอล และ บางครั้งก็อาจหาซื้อได้จากตลาดมืด ยาเหล่านี้อาจด้อยคุณภาพ และในบางครั้งยาที่ให้ก็อาจจะไม่ใช่ไมโซพรอสทอล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้หญิงจะได้รับไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่จะสามารถให้คำแนะนำว่าจะใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างไร
ในการรับบริการจากเว็บไซต์นี้ Women on Web จะขอรับบริจาคขั้นต่ำจากผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถอยู่ได้ และช่วยให้ผู้หญิงคนอื่นๆ ได้ประโยชน์จากบริการช่วยเหลือนี้ ในประเทศที่มีข้อจำกัดเรื่องการทำแท้ง การทำแท้งโดยแพทย์อาจจะต้องใช้เงินสูงถึง 20,000 – 60,000 บาท ( 500-1500 ยูโร, ยูโรละ ประมาณ 40 บาท : อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 9 สิงหาคม 2553) การหาซื้อไมโซพรอสทอลในตลาดมืดอาจมีราคาสูงถึง 100 ยูโร ผู้หญิงจำนวนมากไม่สามารถหาเงินจำนวนนี้ได้ women on web จึงเสนอทางเลือกแทนการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้หญิงที่มีเงินน้อยสามารถเข้าถึงการทำแท้งด้วยยาอย่างปลอดภัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์ :

การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าอัตราความสำเร็จในการทำแท้งด้วยยาไมโซพรอสทอล อยู่ที่ ร้อยละ 77 ถึง ร้อยละ 88 สำหรับการตั้งครรภ์จนถึงระยะสัปดาห์ที่ 11 (77 วัน) การใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลร่วมกันจะทำให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ประมาณร้อยละ 96 – 99 5 7 13 15 16 17 20 22
สภาประชากร หรือ The Population Council ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แสดงความห่วงใยในการขายยาเพื่อทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต 6
ถ้าผู้หญิงไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัย ผู้หญิงจะถูกบังคับให้ต้องหันไปหาวิธีการที่เสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ผู้หญิงบางคนได้รับการขูดมดลูกจากผู้ที่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยตรง หรือ ทำในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ในขณะที่คนอื่นๆ พยายามทำแท้งด้วยการทำร้ายร่างกายหรือการใช้สารเคมี เช่น การต่อยท้อง หรือกินน้ำยาฟอกขาวหรือผงซักฟอก 32 เอกสารชิ้นหนึ่งที่กล่าวถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในละตินอเมริกากล่าวว่า “ปรากฎการณ์ล่าสุดที่น่าเป็นห่วงคือ...จำนวนของผู้หญิงที่เสียชีวิตเพราะยาฆ่าแมลง เพราะผู้หญิงได้ซื้อยาราคาถูกจากตลาดมากินเพื่อขับเลือด และสุดท้ายก็ได้รับพิษจากยา ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด" 31
การใช้ยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลร่วมกันมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียวทำให้การใช้ยาสองชนิดยังถูกกว่าการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียวด้วย 41 อัตราการแท้งที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นหมายถึงการลดความจำเป็นในการไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาล และทำให้ผู้หญิงเครียดน้อยลงด้วย การศึกษาชิ้นเดียวกันได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลพร้อมๆ กันมีความคุ้มค่ามากกว่า และการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียวยังมีความซับซ้อนมากกว่าการใช้ไมเฟพริสโตนร่วมกับ ไมโซพรอสทอลด้วย 40