คุณควรจะใช้ยานี้อย่างไร ?

 

หากคุณมีอายุครรภ์น้อยกว่า 10 สัปดาห์ วิธีการใช้ยาของคุณจะเป็นดังนี้:

  • ขั้นตอนที่1 กลืนยา ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) 1 เม็ด
  • ขั้นตอนที่2 หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง อมยา มิโซพรอสทอล (Misoprostol) 4 เม็ด ไว้ใต้ลิ้นเป็นเวลา 30 นาที แล้วกลืนยาที่เหลือลงไป

สิ่งสำคัญคือ คุณไม่ควรจะใช้ยาโดยการสอดในช่องคลอด เพราะในกรณีฉุกเฉินที่คุณจะต้องไปโรงพยาบาล การอมไว้ใต้ลิ้นจะทำให้ไม่มีหลักฐานในการใช้ยา และไม่มีทางใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณพยายามที่จะทำแท้ง เพราะปริมาณยาในกระแสเลือดก็จะต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ค่ะ

 


หากอายุครรภ์คุณอยู่ระหว่าง 10 ถึง 12 สัปดาห์ คุณควรใช้ยา มิโซพรอสทอล (Misoprostol) 2-4 เม็ด ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนที่3 หลังจากอมยาโดสแรกไปแล้ว 3 ชั่วโมง ให้อมยา มิโซพรอสทอล (Misoprostol) อีก 2 เม็ดไว้ใต้ลิ้นเป็นเวลา 30 นาที แล้วกลืนยาที่เหลือลงไป
  • 3 ชั่วโมงหลังจากอมยา หากคุณมีเลือดออกน้อยกว่าที่คาดไว้และคุณสงสัยว่าการแท้งยังไม่เกิดขึ้นภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากใช้ Misoprostol ยาเม็ดที่ 2 ให้ใส่ Misoprostol อีก 2 เม็ดใต้ลิ้นแล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีจนกว่ายาเม็ดจะละลาย หลังจาก 30 นาทีคุณสามารถกลืนสิ่งที่เหลืออยู่ของแท็บเล็ตได้ หากคุณยังไม่เริ่มมีเลือดออกและมีอาการ misoprostol มากขึ้นคุณสามารถทาน misoprostol ได้ 2 ครั้งต่อ 3 ครั้งอีก 2 ครั้ง