ยากไหมหากจะทำแท้งด้วยตัวเองโดยการใช้ยา ?

 

ไม่ยากเลย คุณสามารถใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซโพสตอลเองได้ การใช้ยาทั้งสองตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากไปกว่าการใช้ยาอื่นๆ คุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้ยา และสิ่งที่จะเกิดขึ้น และคำแนะนำว่าเมื่อไหร่ควรจะไปหาหมอ และถ้าหากว่าคุณมีคำถามใดๆก็ตาม คุณสามารถติดต่อที่สายช่วยเหลือได้ทันที การทำแท้งด้วยยาไม่จำเป็นต้องทำที่โรงพยาบาล หรือคลีนิค 64 ความเสี่ยงในการทำแท้งด้วยยาเทียบเท่ากับความเสี่ยงของการแท้งโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 15 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด การแท้งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล แต่มักจะเกิดขึ้นที่บ้าน ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรจะทำอย่างไร โดยพวกเธอจะไปโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการตกเลือดอย่างรุนแรง หรือมีไข้ การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดการแท้งเหมือนกับการแท้งโดยธรรมชาติ คุณสามารถใช้ยานี้ได้ด้วยตัวคุณเองที่บ้าน ตราบที่อายุครรภ์ไม่เกิน 10 สัปดาห์ และสามารถไปถึงสถานพยาบาลได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง

คุณ สามารถทำ แท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล จากบริการของ women on web ซึ่งบริการนี้ช่วยผู้หญิงทั่วโลกให้เช้าถึงบริการทำแท้งด้วยยาอย่างปลอดภัย เพื่อลดการเสียชีวิตและสุขภาพเนื่องจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย กรุณาไปที่เว็บไซต์ http://www.womenonweb.org
โปรดอย่าใช้บริการเว็ปไซต์ชื่อ thaiwomenonweb.org เนื่องจากเป็นเว็ปหลอกลวงแอบอ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์ :

ไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอล ไม่ได้ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในสถานพยาบาล การใช้ยาสองตัวนี้ด้วยตัวเองในสามารถทำได้ง่ายๆ ไม่เหมือนกับยาอื่นๆ เช่น อะเดรียมัยซิน หรือ เพนนิซิลินแบบฉีด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีหมอดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังปฎิกริยาของร่างกายที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เสียชีวิตได้ การใช้ยาทั้งสองตัวนี้ด้วยตัวเองไม่ได้มีความซับซ้อน และไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงที่จะต้องคอยเฝ้าระวังในระหว่างการกิน หรือ หลังกินยาทันที

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาว่าผู้หญิงสามารถกินไมโซพรอสทอลเองได้ที่บ้านหรือไม่ และผลก็คือ ทำได้ ผู้หญิงสามารถใช้ยาไมโซพรอสทอลเองที่บ้านอย่างปลอดภัย 14 ในการศึกษาเล่านี้ผู้หญิงจะกินไมเฟพริสโตนที่คลินิค และหลังจากนั้นจะรับไมโซพรอสทอลกลับไปใช้ที่บ้าน ไมโซพรอสทอลเป็นยาที่ทำให้เกิดการบีบรัดตัวของมดลูกและขับเลือด ความเสี่ยงนั้นอยู่ที่การใช้ไมโซพรอสทอลมากกว่าการใช้ไมเฟพริสโตน งานวิจัยสรุปว่าผู้หญิงสามารถใช้ไมโซโพรสทอลได้ที่บ้าน จากการวิจัยเหล่านี้เราสรุปว่าผู้หญิงสามารถกินไมเฟพริสโตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่บ้านของตัวเอง

การวิจัยจำนวนมากยังพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถจัดการกับผลข้างเคียงได้ด้วยตัวเอง การวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งได้ศึกษาหญิงอเมริกันนับพันคนเพื่อดูว่า ผู้หญิงที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ไม่มากนัก จะสามารถใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จหรือไม่ 7 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในกรณีที่เกิดปัญหา ผู้หญิงสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการไปพบแพทย์เมื่อเกิดปัญหาได้ นอกจากนี้งานวิจัยยังได้สรุปด้วยว่าผู้หญิงสามารถดูแลเนื้อเยื่อ และเลือดที่ถูกขับออกมา เมื่อกินยาทำแท้งด้วยตัวเองด้วย 7

ในงานศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงเข้าร่วมมากกว่าหนึ่งพันคน พบว่าอาจไม่มีความจำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องไปพบแพทย์ภายหลังการทำแท้ง การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแท้งอย่างง่ายๆ และให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงว่ามีอาการใดบ้างที่จะต้องกลับมาพบแพทย์นั้น เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการนัดติดตามดูอาการที่คลีนิค และในการนัดตรวจนั้นมักไม่พบอาการข้างเคียงที่ผู้หญิงเองไม่รู้สึกมาก่อน 20 และโดยทั่วไปผู้หญิงจะไปหาหมออยู่แล้ว ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นหากผู้หญิงมีข้อมูลและสามารถไปหาหมอในกรณีฉุกเฉินได้ ผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้ว และ ประเทศที่กำลังพัฒนาต่างก็สามารถจัดการผลข้างเคียงจากการทำแท้งด้วยยาได้ด้วยตนเอง

แพทย์ในสก๊อตแลนด์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงที่กินยาเพื่อทำแท้งเองที่บ้าน ดร.กิลเลียน เพนนี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอะเบอร์ดีน กล่าวว่า ฉันรู้สึกแปลกใจมากที่ผู้หญิงยอมรับการกินยาเพื่อทำแท้งเองที่บ้านได้ ฉันคิดว่าผู้หญิงจะรู้สึกกลัวและอยากอยู่กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยเหลือตลอดกระบวนการทำแท้งมากกว่าเพื่อความมั่นใจ แต่สำหรับผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์นี้แล้วต่างกล่าวว่า พวกเธอสามารถจัดการทุกอย่างด้วยตนเองได้ที่บ้านจริง ๆ ผู้หญิงหลายคนชอบใจที่มีโอกาสเลือกว่าต้องการให้ใครอยู่เป็นเพื่อน และสามารถใช้ห้องน้ำของตัวเองได้ 46 ในบรรดาผู้หญิง 50 คนนี้ ไม่มีใครเลยที่บอกว่าตนเองประสบปัญหาใดๆ The British Pregnancy Advisory Service and the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ยังให้การสนับสนุนการที่ผู้หญิงจะเข้าถึงการทำแท้งด้วยยาเองที่บ้าน 46