Je bezpečné vykonať konzultáciu o potrate cez internet?

Konzultácia cez internet je veľmi podobná osobnej konzultácii. Naši lekári konajú na základe informácií, ktoré im poskytnete, čo platí aj v prípade osobnej konzultácie.

Počas online konzultácie sa vás naši lekári budú pýtať otázky, ktorými budú zisťovať všetky potrebné informácie, aby sa uistili, že potrat pomocou tabletky je pre vás bezpečný.

Je iba niekoľko dôvodov, pre ktoré by ste nemohli užiť potratové tabletky. Neužite tabletky, pokiaľ:

  • vás niekto núti, aby ste sa rozhodli ukončiť tehotenstvo
  • prvý deň vašej poslednej menštruácie bol pred viac ako 10 týždňami
  • máte alergiu na mifepriston, misoprostol alebo prostaglandin
  • máte niektorú z nasledujúcich chorôb: chronické zlyhanie nadobličiek, hemoragickú poruchu alebo poruchu krvácania, vrodené porfýrie (je veľmi nepravdepodobné, že máte jednu z týchto chorôb bez toho, aby ste o tom vedeli)
  • máte mimomaternicové tehotenstvo
  • sa nedokážete dostať do nemocnice alebo centra prvej pomoci za menej ako hodinu
  • ste sama. Poproste partnera, kamaráta alebo inú dôveryhodnú osobu, aby s vami zostala, kým užijete tabletky.

V prípade, že máte vnútromaternicové teliesko, vám odporúčame ho pred užitím tabletiek odstrániť, ak to je možné.

Ak potrat pomocou tabletky podstúpite počas prvých 12 týždňov tehotenstva, nesie so sebou iba malé riziko komplikácií. Toto riziko je rovnaké ako pri spontánnom potrate a doktor alebo špecializovaný lekár bude schopný vám jednoducho pomôcť. Ďalšia lekárska starostlivosť zahŕňa vákuové odsávanie (kyretáž) alebo ďalšie liečivá v prípade pretrvávajúceho tehotenstva či neúspešnom potrate. Zo 100 žien, ktoré podstúpia potrat pomocou tabletky, 2 až 3 prípady musia navštíviť doktora, lekársku službu prvej pomoci alebo nemocnicu, aby im bola poskytnutá ďalšia lekárska starostlivosť.