Ako zistíte, či máte komplikácie, a čo by ste mali robiť?

Ak podstúpite potrat pomocou tabletky počas prvých 12 týždňov, nesie so sebou veľmi malé riziko komplikácií. Riziko je rovnaké ako pri spontánnom potrate a dá sa ľahko ošetriť lekárom. Zo 100 žien, ktoré podstúpia potrat pomocou tabletky, 2 až 3 ženy vyhľadajú ďalšiu lekársku starostlivosť.

Pozrite si zoznam nižšie pre možné komplikácie, príznaky a liečbu:

Silné krvácanie (nastáva pri menej ako 1 % potratov pomocou tabletky)

  • Príznaky: Krvácanie, ktoré trvá viac ako 2 hodiny a pretečie cez viac ako 2 menštruačné vložky za hodinu. Závraty alebo pocit omámenia môže byť taktiež príznak priveľkej straty krvi. Ide o vážne ohrozenie zdravia a je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
  • Liečba: Misoprostol a/alebo vákuové odsávanie (kyretáž). Ak je to možné, žena by mala začať užívať 2 tabletky misoprostolu pod jazykom ihneď ešte doma predtým, ako pôjde do nemocnice. Veľmi zriedkakedy (menej ako 0,2 %) je potrebná transfúzia krvi.

Neukončený potrat

  • Príznaky: Ťažké alebo neustále krvácanie a/alebo neustála silná bolesť.
  • Liečba: 2 tabletky misoprostolu a/alebo vákuové odsávanie

Infekcia

  • Príznaky: Ak máte horúčku (viac ako 38 stupňov Celzia) dlhšie ako 24 hodín alebo ak máte kedykoľvek horúčku vyššiu ako 39 stupňov, môžete mať infekciu, ktorá vyžaduje liečbu.
  • Liečba: Antibiotiká a/alebo odsávanie maternice (vákuová kyretáž).

Ak si myslíte, že máte komplikáciu, mali by ste ihneď vyhľadať lekársku starostlivosť. Ak žijete na mieste, kde je potrat nelegálny a nemáte doktora, ktorému dôverujete, môžete aj tak vyhľadať lekársku starostlivosť. Nemusíte lekárskemu personálu povedať, že ste sa pokúsili vyvolať potrat; môžete im povedať, že ste mali spontánny potrat. Doktori sú povinní vám v každom prípade pomôcť a spontánny potrat ošetriť vedia.

Príznaky spontánneho potratu a potratu pomocou tabletiek sú úplne rovnaké a lekár nebude schopný rozoznať alebo zistiť akýmkoľvek spôsobom, že ide o umelý potrat, pokiaľ sa tabletky úplne rozpustili. Ak ste užili misoprostol pod jazykom, ako sme vám odporúčali, mali by ste vypľuť tabletky po 30 minútach, pokiaľ sa dovtedy  úplne nerozpustia. Ak ste tabletky užili vaginálne, musíte sa prstami uistiť, že sa rozpustili. Zvyšky tabletiek sa vo vagíne môžu nachádzať až štyri dni po vložení.

Menej ako 1 % žien zostane naďalej tehotných. To môžete určiť pomocou tehotenského testu po 3 týždňoch alebo ultrazvukom po týždni. Ak bol potrat pomocou tabletky neúspešný, je o niečo zvýšené riziko vrodených chorôb ako deformácia rúk alebo chodidiel a/alebo problémov s nervovým systémom plodu. Ak chcete ukončiť tehotenstvo, musíte opakovať potrat pomocou tabletky alebo chirurgický potrat.

 

Viac informácií:

Výskum ukázal, že potrat pomocou tabletky spôsobuje veľmi malý počet vážnych komplikácií v porovnaní s počtom žien, ktoré si prejdú úspešným potratom pomocou tabletky. V malom množstve prípadov, kedy je chirurgický zákrok (vákuové odsávanie) potrebný, vám poskytnú pomoc rovnaké zdravotnícke zariadenia, ktoré ponúkajú starostlivosť o ženy pri spontánnych potratoch.

 

Dĺžka tehotenstva

% žien, ktoré potrebujú lekársku starostlivosť

0- 49 dní (0-7 týždňov)

2 %

40-63 dní (7-9 týždňov)

2.5%

64-70 dní (9-10 týždňov)

2.7%

71-77 dní (10-11 týždňov)

3.3%

77-84 dní (11-12 týždňov)

5.1%

85-91 dní (12-13 týždňov)

8%

 

(Ďalšia lekárska starostlivosť pozostáva z vákuového odsávania alebo použitia liečiv pre pretrvávajúce tehotenstvo alebo neúspešný potrat.)