in a clinic or hospital with surgery

Tu je niekoľko príbehov o potrate s týmto kľúčovým slovom.

1524 in a clinic or hospital with surgery