Čo ak máte krvnú skupinu RH negatív?

Jednotlivkyniam s krvnou skupinou RH negatív, ktoré podstúpia chirurgický potrate alebo majú spontánny potrat do 12 týždňov tehotenstva sa zvyčajne odporúča injekcia s anti D globulínom. Ak má plod krvnú skupinu pozitív a dôjde k výmene krvi s matkou, môže to spôsobiť tvorbu protilátok, ktoré môžu mať vplyv na ďalší plod, ak sa žena rozhodne pre ďalšie dieťa.

Výskum však naznačuje, že pri skorých potratoch pomocou tabletky a spontánnych potratov počas prvého trimestra (12 týždňov) dôjde k nulovej alebo veľmi obmedzenej výmene krvi medzi tehotnou osobou a plodom, a že tehotná žena nevytvorí dostatočné množstvo protilátok, aby to malo vplyv na ďalší plod.

Neodporúčame injekciu s anti D globulínom pri potratoch pomocou tabletky počas prvého trimestra (12 týždňov). Ak sa však cítite neistá, vyhľadajte lekársku pomoc krátko po podstúpení potratu pomocou tabletky, povedzte, že ste mali spontánny potrat a že ste RH negatív. V závislosti od vášho doktora je možné, že vám dajú anti D globulín.

Viac informácií:

Sú minimálne dôkazy, ktoré by dokázali, že podanie Rh imunoglobínu pri vaginálnom krvácaní počas prvého trimestra prechádza materskej senzibilizácii alebo vývinu hemolytickej choroby u novorodencov. Podávanie Rh imunoglobínu ženám s krvnou skupinou Rh negatív pri spontánnom potrate počas prvého trimestra je založené na výmene krvi medzi plodom a matkou pri neskoršom tehotenstve. Jeho použitie pre krvácanie počas prvého trimestra nie je podložené faktami.