Čo sú to hladiny ľudského chorionického gonadotropínu (hCG) počas tehotenstva?

HCG je hormón, ktorý sa produkuje v placente. Ak ste tehotná, dá sa rozpoznať v moči.
Väčšina ľudí môže očakávať, že sa ich hladina hCG vráti do stavu pred otehotnením do 4 – 6 týždňov po potrate.

Viac informácií:

Ľudský chorionický gonadotropín (hCG) je „chemikália vytváraná tkanivom trofoblast, ktoré sa bežne nachádza v embryách v ranom štádiu a časom sa stane súčasťou placenty.“ Hladiny hCG podľa týždňov od poslednej menštruácie:

3 týždne od poslednej menštruácie: 5 - 50 mIU/ml

4 týždne od poslednej menštruácie: 5 - 426 mIU/ml

5 týždne od poslednej menštruácie: 18 - 7,340 mIU/ml

6 týždne od poslednej menštruácie: 1,080 - 56,500 mIU/ml

7 - 8 týždne od poslednej menštruácie: 7, 650 - 229,000 mIU/ml

9 - 12 týždne od poslednej menštruácie: 25,700 - 288,000 mIU/ml

13 - 16 týždne od poslednej menštruácie: 13,300 - 254,000 mIU/ml

17 - 24 týždne od poslednej menštruácie: 4,060 - 165,400 mIU/ml

25 - 40 týždne od poslednej menštruácie: 3,640 - 117,000 mIU/ml

Tieto čísla sú len orientačné, hladina hCG u každého človeka môže rásť rozdielne. HCG môžeme merať aj v ng/ml, čo je potrebné vynásobiť 10, aby sme dostali hodnotu porovnateľnú s mIU/ml.