Prečo sú potrebné iba 4 tabletky misoprostolu po užití mifepristonu?

Prečo taktiež odporúčame užiť 2 tabletky misoprostolu navyše 3-4 hodiny po prvej dávke?

Vedecký výskum ukázal, že potrat pomocou kombinácie mifepristonu a misoprostolu je bezpečný a účinný na domáce užitie do 12 týždňov tehotenstva.

Pri tehotenstve kratšom ako 10 týždňov, výskum ukazuje, že užitie 1 tabletky mifepristonu (200 mg) a 4 tabletky misoprostolu (po 200 μg v každej) pod jazykom o 24 hodín neskôr je bezpečný a účinný spôsob ako užiť tabletky bez opakovaných dávok misoprostolu. Nedávny výskum o telemedicínskej interrupcii však tiež naznačuje, že aj pri prvých štádiách tehotenstva dlhých menej ako 10 týždňov jedna dávka 2 tabletiek misoprostolu 3 až 4 hodiny po prvej dávke vyústi v menší počet pretrvávajúcich tehotenstiev a neúplných interrupcií.

Organizácia Women on Web sa riadi smernicou Svetovej zdravotníckej organizácie o bezpečnom potrate pomocou tabletky. Väčšina balení obsahuje 1 tabletku mifepristonu a do 8 tabletiek misoprostolu po 200 μg pre ženy, ktoré by v čase podstúpenia potratu pomocou tabletky mali byť tehotné menej ako 10 týždňov. Takto môžete užiť viac misoprostolu kedykoľvek nastanú pochybnosti, že potrat nezačal prebiehať riadne. Práve preto je druhá dávka misoprostolu súčasťou štandardnej liečby. Môžete taktiež užiť ďalšiu dávku 2 tabletiek s 200 μg misoprostolu ako liečbu na silné krvácanie alebo neúplný potrat.

Ženy, ktoré sú tehotné dlhšie ako 10 týždňov obdržia 1 tabletku mifepristonu (200 mg) a 12 tabletiek misoprostolu (200 μg), ktoré by mali užiť v opakovaných dávkach. V tomto prípade dostane osoba mail s detailnými informáciami o tom, ako správne užiť ďalšie tabletky misoprostolu.

V niektorých krajinách je misoprostol dostupný iba v tabletkách so 400 μg. Ak užijete tieto tabletky na potrat pomocou tabletky, je potrebné užiť polovičné dávky misoprostolu.