Czym różni się zażycie kombinacji Mifepristone i Misoprostolu od zażycia wyłącznie Misoprostolu?

 

W niektórych krajach można dostać Misoprostol w aptekach i zażywać go bez Mifepristone. Dlaczego więc warto skorzystać z proponowanego tu serwisu pomocy w aborcji?
Przy zażyciu kombinacji Mifepristone i Misoprostolu wzrasta prawdopodobieństwo powodzenia aborcji i jest ono wyższe niż przy użyciu jedynie Misoprostolu (98% w stosunku do 80%).
W niektórych miejscach na świecie kobiety mogą dostać Misoprostol w lokalnych aptekach, ale dla większości zdobycie Misoprostolu nie jest łatwe. Istnieją strony internetowe, oferujące możliwość zakupu Misoprostolu, czasami środek można znaleźć też na czarnym rynku. Jednakże jakość tych leków jest wątpliwa, a oferowany środek okazuje się czasem w ogóle nie być prawdziwym Misoprostolem. Dla kobiet sprawą kluczową powinno być zdobycie Misoprostolu i Mifepristone z godnego zaufania zródła, które również rzetelnie poinformowałoby je o właściwym sposobie zażycia leków.
Women on Web proszą o minimalną darowiznę, związaną ze skorzystaniem z serwisu. Darowizna ta jest niezbędna do utrzymania strony internetowej oraz do zapewnienia wszystkim kobietom możliwości skorzystania z pomocy tego serwisu.
Aborcja wykonywana przez lekarza w krajach, gdzie dostęp do bezpiecznej aborcji jest ograniczony, zazwyczaj kosztuje między 500 i 1500 euro. Koszt Misoprostolu na czarnym rynku może dochodzić nawet do 100 euro. Wiele kobiet zwyczajnie na to nie stać. Dlatego Women on Web pragną zaoferować alternatywę dla niebezpiecznych metod aborcyjnych oraz zapewnić bezpieczną aborcję także kobietom, które nie posiadają żadnego wsparcia finansowego.

Więcej naukowych informacji:

Według wyników przeprowadzonych badań odsetek udanych aborcji przy stosowaniu jedynie Misoprostolu wynosi od 77% do 88%. 40 Skuteczność kombinacji Mifepristonu i Misoprostolu do przerwania ciąży do 11 tygodnia (do 77 dnia) wynosi w przybliżeniu 96-99%. 5 7 13 15 16 17 20 22

Council Population (Rada ds. Populacji), organizacja pozarządowa non-profit, wyraziła swoje zaniepokojenie sprzedażą na czarnym rynku niebezpiecznych leków wywołujących aborcję. 6

Kobiety pozbawione bezpiecznego wyboru są zmuszane do poddania się zagrażającym życiu zabiegom. Zgadzają się na aborcje chirurgiczne, wykonywane przez niewykwalifikowane osoby lub też w niesanitarnych warunkach. Inne uciekają sie do czysto fizycznych lub chemicznych sposóbów, jak obijanie brzucha, czy też wlewanie do pochwy detergentów albo wybielaczy. 32 W jednej z publikacji o niebezpiecznych aborcjach w Ameryce Łacińskiej czytamy: "Ostatnio zaobserwowanym wybitnie niepokojącym zjawiskiem jest śmierć wielu kobiet na skutek zatrucia pestycydami. Kobiety, aby wywołać krwawienie, zażywają dostępne na rynku niedrogie leki, którymi zatruwają się, często śmiertelnie." 31

Połączenie Mifepristone i Misoprostolu jest skuteczniejsze w przerywaniu ciąży niż użycie samego Misoprostolu. Wobec tego przyjęcie kombincaji lekarstw jest tak naprawdę tańsze niż zażycie jedynie Misoprostolu. 40 Większe prawdopodobieństwo powodzenia metody oznacza mniejszą ilość wizyt u lekarza i w szpitalu, a ponadto mniej stresu dla kobiety. Badania, stwierdzająe, że użycie Mifepristonu-Misoprostolu jest bardziej opłacalne, pokazały jednocześnie, że użycie wyłącznie Misoprostolu jest również znacznie bardziej skomplikowane niż użycie kombinacji Mifepristone i Misoprostolu. 40