Jakie są szanse, że płód będzie rozwijał się nieprawidłowo, jeśli po aborcji ciąża nadal trwa?

 

Jeśli ciąża nadal rozwija się po zastosowaniu Misoprostolu, wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z wadami płodowymi.
Statystycznie ryzyko jest nadal małe - mniej niż 1 na 1000. Ryzyko to jest mniejsze niż ryzyko urodzenia dziecka z Zespołem Downa.
Kobietom, których ciąża rozwija się po dokonaniu medycznej aborcji, doradzamy przerwanie ciąży za pomocą aborcji medycznej lub chirurgicznej, aby w ten sposób wyeliminować ryzyko wad płodowych.

Więcej naukowych informacji:

Badania sugerują, że płód, narażony na działanie jedynie Mifepristone i który nie został potem usunięty, rozwija się normalnie. 26 Zastosowanie Misoprostolu może jednak doprowadzić do wad czaszki i deformacji kończyn, zwanych Zespołem Mobiusa. 59
Jednak ryzyko urodzenia chorego dziecka na skutek użycia Misoprostolu jest wciąz niewielkie i trudne do oszacowania. 47

Dla porównania - ryzyko urodzenia dziecka z Zespołem Downa szacuje się na 1/1300 w przypadku 25 letniej kobiety, ale w wieku 35 lat ryzyko wzrasta już do 1/365. 52 Jedynie płody tych kobiet ciężarnych, które mają więcej niż 35, są badane w kierunku wykrycia Zespołu Downa, a akceptowane ryzyko wystąpienia Zespołu Downa jest niższe niż 1/365. Takie ryzyko jest więc o wiele wyższe niż ryzyko Zespołu Mobiusa na skutek przyjęcia Misoprostolu (mniej niż 1/1000).

Ze względu na ograniczenie dostępu do Mifepristone, wiele kobiet zmuszonych stosować jedynie Misoprostol, choć jest to mniej skuteczne. Poprzez udostępnienie kombinacji dwóch środków nasz serwis internetowy wspomaga bezpieczną, medyczną aborcję w domu. Ponadto kombinacja środków zmniejsza szanse rozwoju ciąży po wykonanej aborcji - taka utrzymująca się ciąża, mimo znikomego ryzyka, może przyczynić się do nieprawidłowego rozwoju noworodka.