กิจกรรมรณรงค์วันสากลแห่งการทำแท้งอย่างปลอดภัย

ตัวแทนจากทาง Women on Web /วีเม่น ออน เว็บ/ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง และมีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ “การทำแท้งไม่ใช่อาชญากรรม ผู้หญิงไม่ใช่อาชญากร”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากทาง Women on Web /วีเม่น ออน เว็บ/ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล (28 ก.ย. ของทุกปี) ในฐานะสมาชิกเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและเครือข่ายอาสา RSA ซึ่งกิจกรรมภายในงานในช่วงเช้าเป็นการจัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง Let’s Talk Abortion ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และในตอนบ่ายคณะได้เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยื่นหนังสือร้องเรียนให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 301