حل

فيما يلي بعض قصص الإجهاض باستخدام هذه الكلمة الأساسية.

397 حل

Rachelle

I have had 3 abortions, one clinical, 2 medical. I do not regret those…

Luana Oliveira Jacob

Fiz um aborto - E me senti aliviada.Cada dia que me deito para dormir, fico…

Abigail

2 miesiące po aborcji. Moje życie wróciło do normy. Jest dobrze..

Katarina

w wieku 20 lat. Byłam za młoda, mam wielkie plany na przyszłość, nie chciałam…

Maria Madalena

Fiz um aborto e me sinto muito, muito aliviada!!!

Paola XD

Yo aborté en Chile, donde es ilegal. Tengo 29 años. Lo hice con medicamentos, a…

Angeli

I had an abortion

xxx xxx

znów mogę cieszyć się życiem...